Herning-skole uberettiget hængt ud af ministeriet

28/09/2012 15:34

Niels M. Jepsen

Sønderagerskolen blev torsdag udskreget som en af Danmarks værste skoler. Der er imidlertid graverende fejl i ministeriets analyse af tallene.

Sønderagerskolen i Herning blev torsdag kørt igennem vridemaskinen i stort set alle danske medier. Årsagen var en såkaldt screening fra Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, som hører under Ministeriet for Børn og Undervisning. Screeningen pegede 17 danske skoler ud, herunder Sønderagerskolen, for ikke at leve op til kvalitetskravene i folkeskolen.
Analysen er imidlertid for Sønderagerskolens vedkommende behæftet med en meget stor fejl. Sønderagerskolen er på listen, fordi skolen ifølge tilsynet tre år i træk er mislykkedes med at få et tilstrækkeligt antal elever videre til en ungdomsuddannelse. Sagen er bare den, at tilsynet i analysen har medregnet en meget stor specialenhed for elever med autisme - en enhed, som stadig findes på skolen, og som er det samlede tilbud for elever med autisme i hele det tidligere Ringkøbing Amt.

- Hvis jeg skal sige det venligt, er undersøgelsen uanvendelig. Herning Kommune har fået stemplet en af sine skoler på et grundlag, som ikke giver mening, siger Hernings borgmester Lars Krarup (V).

- Desuden stammer tallene fra 2006-2009. Når jeg så hører, at ministeriet vil bruge listen til at komme i dialog med den enkelte kommune om de omtalte skoler, så er det, jeg ikke ved, om jeg skal le eller græde. Den dialog bliver under alle omstændigheder kort for vores vedkommende. Sønderagerskolen lukkede som almindelig folkeskole for over et år siden og er i dag en overbygningsskole med blandt andet Team Danmark-idrætselever samt hjemsted for vores samlede tilbud til alle 10. klasses-elever i hele kommunen. Derfor er det en alvorlig sag at stemple skolen og vores nye satsning for de ældste elever på et helt fejlagtigt grundlag, siger Lars Krarup.

Herning Kommune var i går flere gange i kontakt med Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen om fejlene. Meldingen fra tilsynet var, at tilsynet ikke ønskede at sende en officiel rettelse ud.

Mest Læste

Annonce