Høje-Taastrup Kommune tager hånd om PCB

19/03/2012 23:57

Høje-Taastrup Kommune

Kommunen er på forkant og har screenet alle kommunens ejendomme for PCB. I langt de fleste er der ikke risiko for PCB - 47 ejendomme skal undersøges nærmere.

Både stat og kommuner har fået øget fokus på PCB, som er et tilsætningsstof, der kan forekomme i byggerier fra 1955-77. Stoffet var populært til bl.a. fugeprodukter. Da kommunen har en række bygninger, der er opført i den periode, er der risiko for, at der i nogle kan være PCB-forekomster.

Kommunen bad derfor i 2011 et eksternt konsulentfirma om mere overordnet at gennemgå de kommunale bygninger. Gennemgangen viser, at der i 47 ud af ca. 270 kommunale bygninger er risiko for, at der er anvendt PCB i byggeriet. Der er imidlertid behov for mere detaljerede målinger for at få et fyldestgørende billede af, om der er PCB og om det i givet fald er skadelige forekomster.

Undersøgelse på vej

Økonomiudvalget har derfor besluttet at bevilge 3 mio. kr. til luft- og materialeprøver i de 47 ejendomme for at få præcis og detaljeret viden om PCB-niveauet.

”Den første undersøgelse er en såkaldt ”skrivebordsundersøgelse”, hvor man alene ser på ejendommens alder, byggemetode og anvendelse – man har altså ikke været ude og måle noget. Nu har vi behov for konkret viden, så vi – hvis der bliver behov for at handle – kan gøre det rigtigt og i den rigtige rækkefølge. Vi vil naturligvis løbende orientere både brugere og medarbejdere i de evt. berørte ejendomme, så der ikke er nogen, der behøver være unødigt bekymrede”, siger borgmester Michael Ziegler.

Selv hvis der skulle blive konstateret PCB i en bygning, betyder det ikke nødvendigvis, at det er sundhedsfarligt at opholde sig i bygningen. Fx blev der på Borgerskolen konstateret PCB i dele af bygningen, uden at der var PCB i luften, og det var dermed ifølge Sundhedsstyrelsen ikke forbundet med fare at opholde sig i bygningen.

Pengene til luft- og materialeprøverne skal findes inden for kommunens budget, men præcis hvor er endnu ikke besluttet.

Der har de senere år været stor fokus på vedligeholdelse af kommunens bygninger, og siden 2010 har kommunen konsekvent fjernet PCB, når man er stødt på stoffet i forbindelse med renovering af bygningerne.

Klub og haller ved Rønnevangsskolen

I forbindelse med ombygningen af den tidligere Rønnevangsskole til plejecenter er der konstateret skimmelsvamp og PCB i bygningen, og i øjeblikket bliver der arbejdet på modeller til løsning af situationen. Fritidsklubben Grenen, svømmehallen, gymnastikhallen og sløjdlokalet, som ligger ved Rønnevangsskolen og er bygget i samme tidsrum, vil derfor være blandt de første ejendomme, der nu skal undersøges for PCB, og de vil samtidig blive undersøgt for skimmelsvamp.

Fakta

PCB forekommer i byggerier fra perioden 1955-77 og kan være kræftfremkaldende og hor-monforstyrrende. PCB kan optages i kroppen gennem indånding og hudkontakt. Generelt får vi den største mængde PCB via kosten – fed fisk, kød, mælk og mejeriprodukter er de væ-sentligste kilder.

I forbindelse med en national PCB-handlingsplan er man på landsplan i gang med at indhente mere viden om PCB, så bygningsejere ikke risikerer at gennemføre meget dyre renoveringer, som ikke løser det sundhedsmæssige problem. Det forventes, at Statens Byggeforskningsin-stitut i slutningen af 2013 er klar med en anvisning for afhjælpning af PCB.

Mest Læste

Annonce