Kommuner får JA til at skabe flere billige boliger

Infrastruktur

10/10/16 4:17

Nick Allentoft

Kommuner ønsker blandt andet at afprøve nye boligformer fx ved at bygge midlertidige boliger eller dispensere for krav til byggeri, som ellers ville gøre boligen for dyr.
Seks kommuner har i dag fået go for at tænke ud af boksen og skaffe flere billige boliger til udsatte borgere. Manglen på billige boliger er stor, og de seks kommuner, der skal finde nye løsninger er: Aarhus, Favrskov, Randers, Roskilde, København og Høje-Taastrup.

Frikommuneforsøg

Vi samler historier om og fra frikommunerne her

De seks kommuner indgår i et såkaldt frikommunenetværk, som netop har fået ja fra Social- og Indenrigsminister Karen Ellemann (V) til deres fælles ansøgning om at sætte en række projekter i søen for at løse udfordringen med at skaffe billige boliger. Manglen på billige boliger har de seneste år været stigende, bl.a. fordi flere mennesker er kommet på lave sociale ydelser. Det berører især borgere med lav indkomst, studerende, hjemløse og flygtninge.

”Vi har i Høje-Taastrup Kommune taget initiativ til at få dette kommunesamarbejde op at stå. Vi oplever her som i resten af landet, at flere og flere mennesker ikke har råd til de eksisterende boliger, og at vi lovgivningsmæssige savner større fleksibilitet og flere muligheder for at skaffe disse mennesker tag over hovedet”, siger borgmester i Høje-Taastrup Kommune Michael Ziegler (K) og fortsætter:   ”Nu får vi muligheden for at tænke ud af boksen – udfordre de nuværende regler - og arbejde på nye måder, så vi forhåbentlig kan få mere gangbare løsninger. Det vil hjælpe flere borgere godt videre i deres liv – og samtidig spare skattekroner.”   Nye boligformer afprøves De seks kommuners ambition er at udfordre de nuværende regler og give rum for andre og nye boligløsninger. Kommunerne ønsker blandt andet at afprøve nye boligformer fx ved at bygge midlertidige boliger eller dispensere for krav til byggeri, som ellers ville gøre boligen for dyr.   Nye løsninger skal findes Samtidig ønsker kommunerne at sikre, at boligen i højere grad understøtter borgernes udvikling end den gør i dag. Det gælder fx borgere, der bor i et botilbud. Her kan midlertidige lejekontrakter være en mulighed, inden borgeren tilbydes en varig løsning. Det kan være en borger som arbejder hen imod at bo i egen bolig eller en borger, som kommunen gerne vil følge i en periode for at sikre det rigtige tilbud.   Enkelte kommuner peger på muligheden for, at kommunen i særlige tilfælde kan give et midlertidigt huslejetilskud til borgere. Dels kan flere boliger komme i spil via kommunernes anvisningsret, og dels kan borgeren komme videre med livet i egen bolig. Det kan være en stor hjælp for mennesker, der for eksempel har været i et botilbud på grund af en psykisk lidelse, men nu er rask nok til at klare sig selv i egen bolig. Det kan også være et menneske, der har været hjemløs, og som nu med et midlertidigt huslejetilskud kan komme på ret køl.   Projekterne skal beskrives nærmere for ministeriet inden 1. december, der følger ikke penge med frikommunenetværket.    

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce