Borgerbudgettering: Stem og vind

Velfærd

18/11/2014 08:59

Nick Allentoft

Den 9. november 2014 var der borgerbudgettering med 300.000 kr i Lokalområdernes Udviklingspulje. Ved borgerbudgettering er det borgerne selv, som bestemmer hvilke projekter der skal have pengene fra puljen
Lokalområdernes Udviklingspulje er normalt på 2 x 200.000 kr. og bliver uddelt hvert forår og efterår til lokale udviklings- og forskønnelsesprojekter, som foreninger eller borgere i lokalområderne gennemfører. I efteråret 2014 var der 100.000 ektra i puljen fra ubrugte midler fra forrige år, så der var i alt 300.000 kr., der skulle fordeles.   I dette efterår afprøvede vi en metode, der hedder 'Borgerbudgettering', til fordeling af puljemidlerne. Med borgerbudgettering er det borgernes selv, som beslutter hvilke projekter, der får penge fra puljen.    Der var kun sat meget få kriterer for, hvilke projekter der kunne få støtte. Med borgerbudgettering er det nemlig de borgere, som møder op og stemmer, der afgør, om et projekt er godt nok til, at det skal have midler fra puljen.   Demokratieksperimentariet har dog fastsat enkelte minimuskriterier som er:   Projekter skal bidrage til udvikling eller forskønnelse af lokalområderne og komme det lokale fællesskab til gavn Pengene i puljen må ikke bruges til alkohol, stoffer og tobak, eller til projekter med stødende, racistisk, uetisk eller ulovligt indhold. Resultat   Der var fem projekter ud af de 17, som havde ansøgt, der fik point nok til at få penge fra udviklingspuljen:   Jernløse Boldklub fik 59.035 kroner til nyt klubskur (279 point) Ugerløse Lokalforum fik 68.750 kroner til Ugerløse i bevægelse (233 point) St. Merløse IF. 88.550 fik kroner til bådhus og shelters (211 point) Orø Forsamlingshus fik 34.400 kroner til forskønnelse af huset (200 point) Jyderup initiativgruppen, der havde søgt om 70.000 kr fik 49.300 kroner til ablering af skaterbane (200 point) Orø Forsamlingshus og Jyderup Initiativgruppe fik hver 200 point og skulle deles om den resterende del af puljen, der var på 83.700 kr.   Til afstemningsmødet kunne alle borgere i Holbæk Kommune deltage, og alle over 15 år kunne deltage i afstemningen.   Evaluering   Der var meget positive tilbagmeldinger fra mødet. Ud af 90 udfylde evalueringsskemaer, har 86 svaret, at de synes, der var en god stemning på mødet, og 84 synes, der skal laves borgerbudgettering igen.   Der kom desuden rigtig mange gode og konstruktive forslag og kommentarer ind fra denne første runde borgerbugettering, så vi kan gøre det endnu bedre fremover.    Udbetaling   De hidtidige frister og udbetalingsregler til projekter, som støttes af Lokalområdernes Udviklingspulje, er fortsat:    Projekter, som er finansieret af midler, der bliver bevilliget fra Lokalområdernes Udviklingspulje, efter den 1. september 2013 skal være påbegyndt indenfor et år og afsluttet indenfor to år efter, at beløbet er bevilliget. Midler, der ikke er anvendt i følge reglerne, tilbageføres til puljen. Er projektet stadig aktuelt, kan der fremsendes en ny ansøgning. Bevillinger fra puljen udbetales mod regning og mod dokumentation af, at udgifterne til realisering af det samlede projekt er afholdt.

Mest Læste

Annonce