Holbæks skoler godt rustet til reform

04/12/2012 12:13

Holbæk Kommune

Fremtidens Folkeskole i Holbæk Kommune passer godt sammen med den reform, som regeringen foreslår. Den store skolereform, Holbæk Kommune gennemførte for et halvt år siden, betød, at 21 skoler blev lagt sammen til otte som et vigtigt skridt på vejen mod Fremtidens Folkeskole.

Kommunen står derfor godt rustet til den skolereform, som regeringen præsenterer, mener Agnete Dreier (SF), der er formand for Udvalget for børn, unge og familier. Holbæk Kommune er nemlig allerede godt i gang med de nødvendige reformer.

- Nu kender vi endnu ikke hele reformforslaget, men meget tyder på, at regeringen trækker i samme retning som os med flere ”aktivitetstimer”, hvor børnene får undervisning gennem bevægelse og temaforløb. Dermed kan ”helhedsskolen” skabe en bedre sammenhæng mellem leg og læring på de laveste klassetrin.

- Mellemtrinnet ser ud til at blive bliver styrket. Det er meget vigtigt for os, fordi op imod hver femte af vores elever ikke får gennemført en ungdomsuddannelse. Mellemtrinnet er vigtigt for at kunne fastholde et højt fagligt niveau. Der er gode perspektiver i reformforslaget, som vil styrke både det sociale og faglige niveau ligesom i Fremtidens Folkeskole.

Agnete Dreier ser også frem til, at en større udbredelse af ”lektiecaféer” – også på de lavere klassetrin – kan være med til at styrke elever fra hjem med ressourcesvage forældre. Hun håber samtidig, at Danmarks Lærerforening og de kommunale arbejdsgivere kan forhandle sig frem til, at lærerne fremover bruger mere tid på undervisning og mindre på forberedelse, administration, møder mv. 

Mest Læste

Annonce