Jobhjælp til alle ledige

29/08/2012 11:22

Holbæk Kommune

Selv om man ikke har ret til offentlige ydelser, kan man godt have brug for hjælp til at komme i arbejde. En principiel afgørelse i Ankestyrelsen slår nu fast, at borgere, der ikke har ret til offentlige ydelser, har ret til at ansøge om et tilbud fra kommunen for at komme i arbejde. Formel beskæftigelsesindsats

Dermed åbnes der for, at kommunerne kan give tilbud til gruppen af selvforsørgende ledige, der blandt andet består af unge under 18 år og borgere, der har mistet retten til dagpenge og ikke kan få kontanthjælp.
Holbæk Kommune indfører på baggrund af de nye muligheder en formel beskæftigelsesindsats med fokus på gruppen.
– Bare fordi man mister dagpengene og ikke kan få kontanthjælp, skal det ikke betyde, at hjælpen til jobsøgningen også falder bort. Derfor griber vi også muligheden, og indfører en række tilbud til de ledige selvforsørgere, siger Kenny Jensby, der er formand for Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse i Holbæk Kommune.
Et skridt længere
Udvalgsformanden understreger, at Holbæk Kommune med den nye beskæftigelsesindsats går et skridt længere end det krævede.
– Vi føler helt naturligt et ansvar for, at dem der ønsker og evner at arbejde, også får hjælp, hvor det er nødvendigt. Derfor laver vi ikke bare en minimumsløsning, men beskriver nøjagtigt hvilke tiltag, de ledige skal have, siger Kenny Jensby.
Selv om borgerne med Ankestyrelsens principafgørelse har ret til at søge om et tilbud, er kommunen dog ikke forpligtet til at imødekomme borgerens ønske. For eksempel kan kommunen vurdere, at personen kan opnå og fastholde kontakt til det ordinære arbejdsmarked uden støtte.
– Fordelen for borgerne er, at vi skal vurdere, om personen har brug for et tilbud. Hvis det er tilfældet, har vedkommende også ret til det. Samtidig betyder vores beskæftigelsesindsats, at vi har noget i værktøjskassen til dem. Det stiller denne gruppe langt bedre i fremtiden, slutter Kenny Jensby.

Tilbud til selvforsørgende ledige
For ledige under 18 år er målet uddannelse. Derfor satses der på konkrete uddannelsestilbud og mentorordninger for dem, der har behov for ekstra støtte og praktikker.
For dem, der fysisk og psykisk kan bestride et job (de arbejdsmarkedsparate), tilbydes der en jobklub og mulighed for at komme i virksomhedspraktik. På baggrund af en individuel vurdering vil der desuden være mulighed for private løntilskudsjob og uddannelse særligt for dem under 30.
For de ikke arbejdsmarkedsparate borgere i matchgruppe 2 vil der være tilbud om jobklub og virksomhedspraktik. En konkret vurdering af den enkelte kan desuden give tilbud om afklaring og udvikling af arbejdsevnen, mentor-ordning og andre tilbud.

Mest Læste

Annonce