Vindmøllesag: Holbæk Kommune afventer Natur- og Miljøklagenævnet

15/02/2012 17:17

Holbæk Kommune

Østre Landsret har i dag hjemvist en sag om opførelse af vindmøller ved Hagesholm til fortsat behandling i Natur- og Miljøklagenævnet.

Sagens kerne er de 10 vindmøller, der er opført ved Hagesholm på Lammefjorden nordvest for Holbæk. Her har foreningen ”Naboer til kæmpevindmøller” anlagt sag mod Natur- og Miljøklagenævnet for at få prøvet, om alle regler er overholdt.

Østre Landsret har i dag afsagt dom, og har besluttet, at Natur- og Miljøklagenævnet skal behandle sagen igen.  Nævnet skal ifølge Østre Landsret tage stilling til, om en række ændringer i det oprindelige grundlag for opførelsen af vindmøllerne burde have ført til en ny miljøundersøgelse og VVM-redegørelse.

Borgmester, Søren Kjærsgaard, afventer nu Natur- og Miljøklagenævnets genbehandling af sagen. Han siger i den forbindelse:

- Jeg ved godt, der er gener forbundet med at være nabo til store vindmøller. Derfor synes jeg også, det er godt, at reglerne omkring opstilling af vindmøller bliver prøvet af. Holbæk Kommune følger med interesse sagen mellem naboerne og Natur- og Miljøklagenævnet. Men med mindre klagenævnet beslutter at anke Østre Landsrets dom, er den oprindelige klagesag i gang igen. Her kan vi som kommune kun afvente nævnets beslutning, som vi naturligvis vil følge.
 

Mest Læste

Annonce