Ældreråd og handicapråd går om bord i velfærdsteknologi

28/01/2013 11:53

Karsten Peier

Inviterer politikere med til afprøvning af teknologien i Teknologisk Institut i Odense. Elektroniske toiletter og robotstøvsugere er blot et par eksempler på moderne hjælpemidler til ældre og handicappede. En rivende udvikling er i gang inden for den såkaldte velfærdsteknologi, der giver mulighed for nye løsninger i opgaver i pleje- og omsorgssektoren.

Holstebro Kommune har stærkt fokus på både muligheder og begrænsninger i brugen af velfærdsteknologi. Også i Holstebro Ældreråd og Holstebro Handicapråd er der stor interesse for udviklingen på området. Netop de to råd står torsdag den 31. januar som arrangør af et besøg på Teknologisk Institut i Odense, hvor nye velfærdsteknologier bliver demonstreret.

Myter manes i jorden
Ældrerådet og Handicaprådet har inviteret politikerne i byrådets Social- og Sundhedsudvalg og repræsentanter fra kommunale forvaltninger med på turen til Odense.

- På grund af debatten om bl.a. robotstøvsugere er der opstået en række myter om brugen af nye teknologi i pleje og omsorg. Dem vil vi gerne have manet i jorden. Vi ønsker at gå fordomsfrit ind i en konstruktiv dialog med kommunens politikere om velfærdsteknologi, så vi i samarbejde får skabt de bedste løsninger for borgerne i Holstebro Kommune. Vi har inviteret bl.a. politikerne med til Odense, så vi har en fælles forståelse af den nye teknologis muligheder og begrænsninger, siger formanden for Holstebro Ældreråd, Niels Jørgen Lundsgaard.

Formanden for Social- og Sundhedsudvalget, Anne Lise Holst Jensen, glæder sig over ældrerådets og handicaprådets initiativ.

- I valget af løsninger på fremtidens udfordringer inden for pleje og omsorg er det vigtigt, at vi er opmærksomme på mulighederne i brugen af velfærdsteknologi. Hvis vi kan gøre ældre og handicappede mere selvhjulpne og give dem større selvværd, og hvis vi samtidig kan skabe bedre og mere smidige arbejdsgange for vores medarbejdere - så er der al mulig grund til, at vi tager teknologien i anvendelse, siger Anne Lise Holst Jensen.

Under besøget på Teknologisk Institut i Odense får deltagerne bl.a. mulighed for på egen krop at afprøve nye velfærdsteknologier fra ind- og udland.

Mest Læste

Annonce