”Familie med Hjerte” er kommet godt fra start

28/02/2012 11:27

Karsten Peier

De første hold førstegangs fødende forældre er startet i et nyt tilbud i Holstebro Kommune ”Familie med Hjerte”, der er et nyt og gratis tilbud til alle førstegangsfødende i Holstebro Kommune, er kommet godt fra start. De første to hold er startet, og flere hold er klar til start i løbet af marts.

Formålet med ”Familie med Hjerte” er at give alle førstegangs fødende i kommunen de bedst mulige forudsætninger. Alle får tilbudt et forløb, der kan styrke deres rolle som forældre og danne netværk med andre, der skal have deres første barn på samme tidspunkt. Forløbet strækker sig fra 22. graviditetsuge, og til barnet er 15 måneder. I forløbet mødes de vordende fædre og mødre 14 gange i hold på 10 familier, der sættes sammen ud fra deres termin.

På rette vej

- Rekrutteringen af nye familier til tilbuddet fungerer godt i et samarbejde mellem jordemødrene og Sundhedsplejen. I Holstebro Kommune er der i gennemsnit 300 førstegangs fødende om året. Vi forventer at køre ca. 25 hold hvert år. Det betyder, at vi starter et nyt hold ca. hver fjortende dag. Allerede nu har vi en fornemmelse af, at vi er på rette vej. Fra de kommende forældre fra de første hold og fra gruppelederne har vi fået mange positive tilbagemeldinger, siger ledende sundhedsplejerske og projektleder Pernille Almdal.

I forløbet præsenteres familierne for et samlet program med en lang række temaer, der spænder lige fra fødselsforberedelse, barnets udvikling, ernæring og søvn til gode parforhold, netværk, budgetlægning og jura. Det er alle temaer, der skal hjælpe dem til bedre kvalitet og tryghed i deres rolle som nye forældre. Temaerne præsenteres af relevante fagpersoner i det offentlige, men også folk fra det private erhvervsliv og frivillige organisationer inddrages.

Holstebro Kommune er den første kommune i landet, der har ”Familie med Hjerte” som et tilbud til alle førstegangs fødende forældre i en 3-årig projektperiode.

Fakta om ”Familie med Hjerte”

* ”Familie med Hjerte” bygger på princippet i et koncept, der er kendt som ”Leksand-modellen”, fordi det startede i den svenske kommune i 1996. Det har siden bredt sig til mange andre kommuner i Sverige og i Finland.

* Nogle af de dokumenterede gevinster ved at give førstegangs fødende forældre en hjælpende hånd i deres nye rolle som forældre er: En bedre udnyttelse af de offentlige budgetter, da langt færre familier får behov for støtte og ydelser fra det offentlige. Og langt flere familier formår at blive sammen i parforholdet.

* Fonden for Socialt Ansvar har tilpasset modellen til danske forhold. Ud over Holstebro Kommune er TrygFonden, Den Obelske Familiefond, Region Midtjylland og Holstebro Handelsstandsforening partnere i projektet.
 

Mest Læste

Annonce