Frivillige med til at skabe ”Synergi i Vinderup”

05/12/2012 14:51

Karsten Peier

Gode oplevelser for borgere med nedsat funktionsevne i samvær med frivillige.

I samarbejde med Kultur & Frivillighuset og foreningen LEV Vestjylland har Socialafdelingen i Holstebro Kommune startet projekt "Synergi i Vinderup". Formålet er at give Vinderup-borgere med nedsat funktionsevne gode oplevelser gennem aktiviteter og socialt samvær med frivillige ildsjæle i lokalområdet.

Jørgen Bloch Lauritsen fra LEV Vestjylland (Landsforeningen Evnesvages Vel) glæder sig over, at kommunen har taget initiativ til og støtter projektet, der finansieres med midler fra Landdistriktspuljen.

Til glæde for begge parter

- Jeg ser det som en ren win-win situation, som giver mulighed for, at frivillige kan få indblik i udviklingshæmmedes liv og livsbetingelser. Af erfaring ved vi, at det bliver til stor glæde for både den udviklingshæmmede borger og den frivillige. Borgeren får mulighed for at være sammen med den frivillige om ting - f.eks. en fælles interesse eller hobby - som ikke foregår hjemme i bofællesskabet eller hos forældrene. Og den frivillige får i samværet med den udviklingshæmmede indsigt i mennesket bag funktionsnedsættelsen, siger Jørgen Bloch Lauritsen.

Af erfaring ved vi, at det bliver til stor glæde for både den udviklingshæmmede borger og den frivillige.
Jørgen Bloch Lauritsen fra LEV Vestjylland

Projektmedarbejder i "Synergi i Vinderup", Christina Nielsen, understreger, at der er lagt op til et samarbejde mellem flere forskellige aktører - foreninger, frivillige og kommunen.

- Vi har kontaktet lokale foreninger og frivillige i Vinderup, og jeg har mødt stor interesse for projektet. Jeg håber, at der bredt på tværs af aldersgrupper vil være mange, der har lyst til at deltage som frivillig - enten som aktivitetsvenner eller som projektkoordinatorer, siger Christina Nielsen. (Læs mere om projektet)

Den første frivillige er i gang som aktivitetsven

Gennem Besøgstjenesten i Vinderup er den første frivillige til projektet fundet, og hun - Mie Dalsgård - er allerede startet som aktivitetsven.

- Det er et godt initiativ, som jeg gerne vil bakke op om og medvirke i. Ud over at jeg er med til at give et andet menneske en oplevelse, får jeg også selv meget ud af det, siger Mie Dalsgård.

Større inklusion og livskvalitet

Leder af Kultur & Frivillighuset, Anne Lise Holst Jensen, glæder sig over, at der nu udvikles nye tilbud til denne gruppe af borgere.

- Netop den frivillige indsats kan være med til at give større inklusion og livskvalitet i kraft af nye sociale netværk. Vi har længe manglet tilbud af denne art til mennesker med handicap, så vi er meget glade for, at vi kan støtte op om dette initiativ, siger Anne Lise Holst Jensen.

Mest Læste

Annonce