"Det er vores forventning, at et styrket fokus på netværk og sparring imellem iværksætterne vil føre til flere samarbejder og mere forretning mellem vores iværksættere," udtaler formand for Udvalget for Erhverv og Turisme i Holstebro Kommune, Søren Olesen.

Holstebro IværksætterNetværk - en vigtig brik

Politik

29/04/2015 13:38

Mikkel Sarka

Holstebro Kommune vil bruge 200.000 kr. på at udvikle netværket for nyetablerede virksomheder. Dermed falder en vigtig brik i kommunens iværksættertilbud på plads.

Nye virksomheder har særligt to store udfordringer: Nemlig at fastlægge, hvor kundepotentialet ligger, og hvem man kan sparre og netværke med.

I dag tilbydes iværksætterne individuel vejledning og kurser omkring bl.a. salg og markedsføring, og iværksætterne kan screenes til Holstebro ErhvervsPas og udviklingspakker, hvor de kan modtage medfinansiering til ekstern rådgivning.

I forlængelse af de halvårlige iværksætterkurser, som STARTVÆKST Holstebro gennemfører, har iværksætterne ofte mødtes en gang eller to, men et egentligt permanent netværk er det ikke blevet til. Det er dette behov, der nu ønskes dækket.

Netværkets indhold

- Det er vores forventning, at et styrket fokus på netværk og sparring imellem iværksætterne vil føre til flere samarbejder og mere forretning mellem vores iværksættere, udtaler formand for Udvalget for Erhverv og Turisme i Holstebro Kommune, Søren Olesen.

Det er et faktum, at jo større netværk en virksomhed har, jo bedre udgangspunkt er der for salg og vækst.

Netværket tænkes at kunne skabe fundament for forretningsbaserede samarbejder, hvor iværksætterne kan sælge sammen eller foretage krydssalg af hinanden. Ligeledes kan netværket være med til at fastholde iværksættere på egnen.

Udvalgets mål med netværket er at skabe vækst gennem samarbejde, dialog og sparring. Midlet er netværk, relationsskabelse og målrettet kompetenceudvikling.

Udvalget for Erhverv og Turisme har afsat 100.000 kroner til netværket, og der er yderligere hentet 100.000 kroner hos Væksthus Midtjylland i medfinansiering.

Et brugerdrevet netværk

- Netværkets temaer og indhold vil hovedsageligt blive fastlagt af iværksætterne selv, og det er tanken, at der på første møde etableres en styregruppe, der kan være med til at planlægge indholdet på netværksmøderne, udtaler chef for Erhverv og Turisme i Holstebro Kommune, Susanne Toftegaard Hansen.

Kick-off på Holstebro IværksætterNetværk finder sted i Nupark, tirsdag den 9. juni fra kl. 16.00 - 18.00.

Se mere om muligheder for iværksættere på startvaekst-holstebro.dk

Mest Læste

Annonce