Holstebro kåret til Årets Musikskolekommune 2012

23/04/2012 12:06

Karsten Peier

Holstebro modtager søndag den 29. april på Plænen i Tivoli prisen som Årets Musikskolekommune 2012. Bag uddelingen af prisen står Dansk Musikskole-sammenslutning, DAMUSA. I motiveringen for valget af Holstebro som årets prismodtager skriver DAMUSA bl.a.:Unikt musikalsk miljø

”Årets Musikskolekommune 2012 bliver Holstebro Kommune i anerkendelse af, at kommunen gennem 40 år via en benhård satsning på musik og kultur har givet musikskolen mulighed for at udvikle sig, så den i dag fremstår som et unikt musikalsk miljø med optimale rammer for musikalsk dannelse og talentudvikling. Det er en satsning, som i august kulminerer med indvielsen af en ny orkestersal - en investering på hen ved 13 mio. kr., der er tilvejebragt via et unikt partnerskab mellem Holstebro Kommune og Færchfonden”.

Borgmester H. C. Østerby er stolt over, at Holstebro er kåret til Årets Musikskolekommune.

- I kraft af dygtige ledere, dygtige lærere og talentfulde elever har Holstebro Musikskole sat sig mange spor gennem over 40 år – lokalt, nationalt og internationalt. Holstebro var f.eks. det første sted i landet, der fik Musikalsk Grundkursus, og har været omdrejningspunktet for den fantastiske musiktradition, der er i vores område. Musikskolen var i høj grad med til at skabe Holstebros ry som kulturby. Og den har været inspiration til og igangsætter af den talentudvikling, der bl.a. i form af Dansk TalentAkademi er endnu et særkende for Holstebro, siger H. C. Østerby.

Formanden for byrådets Kultur- og Fritidsudvalg, Thomas Danielsen, betegner Holstebro Musikskole som et af kommunens mange kulturelle ”fyrtårne”.

- Når vi i tider med hårdt pres på de kommunale budgetter, kan blive ved med at lægge nye alen til Holstebros status som en attraktiv kulturkommune, så skyldes det ikke mindst værdien af offentligt-privat samarbejde. Det havde f.eks. ikke været muligt at finansiere den nye orkestersal ved Holstebro Musikskole, hvis ikke vi havde fået den unikke donation fra Færchfonden. Ildsjæle, talent og vilje til at investere økonomisk i kulturel udvikling er et stærkt partnerskab, siger Thomas Danielsen.

Stor kommunal bevågenhed
Leder af Holstebro Musikskole, Martin Gade, understreger, at Holstebro Musikskole er blandt de skoler i landet, der modtager det største kommunale tilskud pr. indbygger.

- Skolen har gennem alle årene haft en usædvanlig stor bevågenhed i kommunen. Det betyder, at vi har meget fine lokaleforhold, både centralt i Holstebro og i afdelingerne i Vinderup og Ulfborg, og brede, veludbyggede tilbud til alle aldersgrupper. Senest er det lykkedes at skaffe finansiering til en helt ny orkestersal og lokaler til slagtøj og rytmisk musik, og provinsens første profilskole med musik på Nørrelandsskolen videreføres i nye rammer på Sønderlandsskolen. Så jeg synes, det er meget fortjent, at Holstebro får prisen som Årets Musikskolekommune 2012, siger Martin Gade.

- Formanden for DAMUSA, Per Krogh Hansen, overrækker prisen for titlen Årets Musikskolekommune 2012 til borgmester H. C. Østerby søndag den 29. april kl. 14.30 i Tivoli i forbindelse med det årlige arrangement Musikskoledage. Ud over æren består prisen af et kunstværk af billedkunstneren Jens Fomsgaard og et diplom. Ved arrangementet i Tivoli kvitterer Nørrelandsskolens harmoniorkester musikalsk for prisen på Holstebro Kommunes vegne.

Fakta om Holstebro Musikskole
* Holstebro Musikskole blev i 2011 udpeget til et af syv centre for Musikalsk Grundskole i Danmark. I forlængelse heraf er der taget nye initiativer til at styrke talentudviklingen, f.eks. et fast, årligt samarbejde mellem talentlinjerne på Skive, Viborg og Holstebro musikskoler. Der er også oprettet et ungdomssymfoniorkester for musikskoleelever fra hele den vestlige del af Region Midtjylland.

* DR Ungdomsensemble - ”det danske ungdomslandshold” – for strygere blev nedlagt i 2011, men er i år genopstået som Det Danske Ungdomsensemble ”DUEN” med Holstebro Musikskole som hjemsted.

* Holstebro Kommune oprettede i 2010 i samarbejde med Nørrelandsskolen landets første profilskole med musik udenfor København. Musikprofilen omfatter ”Musikklasser” med ekstra turbo på musikundervisningen i skoletiden og et omfattende orkester- og instrumentaltilbud, der er tilknyttet harmoniorkester og colorstrings. Musikprofilen føres videre på Sønderlandsskolen, når Nørrelandsskolen og Sønderlandsskolen fusionerer fra august 2012 som et led i den nye skolestruktur i kommunen.

* I august i år indvier Holstebro Musikskole et byggeri på 680 kvadratmeter, der omfatter en orkestersal og faciliteter til rytmisk musik og slagtøj. Den samlede investering på knap 13 mio. kr. er bragt til veje via et partnerskab mellem Færchfonden og Holstebro Kommune.

* Holstebro Musikskole har i forvejen ideelle undervisningsforhold i hele kommunen. Sidste år kunne nye lokaler tages i brug i det tidligere rådhus i Ulfborg, og tilsvarende lokaler blev indrettet i det tidligere rådhus i Vinderup i 2008.

Mest Læste

Annonce