Ikke mere kridt på Sevel Skole

25/10/2012 12:50

Karsten Peier

Som led i et markant IT-løft på alle kommunens skoler har Sevel Skole fået smartboards. På Sevel Skole har IT-revolutionen for alvor holdt sit indtog. I alle klasse- og faglokaler hænger der nu et splinternyt smartboard og venter på at blive taget i brug.

De nye smartboards er et led i det markante IT-løft, som skolerne i Holstebro Kommune har fået i indeværende skoleår. Elever og lærere har fået nye bærbare PC'er og tablets. Alle skoler har fået et tidssvarende trådløst netværk, og til en start har syv udvalgte skoler i kommunen fået i alt ca. 100 smartboards. Blandt dem er
Sevel Skole.

Skoleleder på Sevel Skole, Lars Kirk, kan næsten ikke få armene ned over det store IT-løft på skolen, som han sætter følgende billede på:

- IT skal integreres i alle skolens fag. Det er ikke noget nyt, men det er en fornøjelse nu at have et lækkert og vel fungerende grej, der kører fra 0-100 på max. 20 sekunder. Vi er rykket ud i overhalingsbanen, og med de nye smartboards kommer vi
til at lette, siger skolelederen.

De grønne tavler er pillet ned

Både elever og lærere ser frem til, at de nye tavler bliver taget i brug for alvor. I indkøbet af tavlerne er inkluderet kursustimer til lærerne, og der lægges ud med 4 timers undervisning den 1. november. I mellemtiden skal lærerne lige huske, at intet er, som det plejer at være, for de gode, gamle grønne tavler er pillet ned, og de kommer ikke op igen.

- Vi diskuterer for øjeblikket, om vi behøver et lille whiteboard til dagligdags beskeder om dukse, fødselsdage og lignende. Men der kommer ikke kridt i katederskuffen igen, siger Lars Kirk.

Al erfaring viser, at de interaktive tavler skal sidde i alle lokaler, for at der for alvor skabes en ny udvikling. Efter at skolestrukturen i kommunen er faldet på plads, ser Lars Kirk det også som en fjer i hatten til landsbyskolen, at den er blevet udvalgt til den massive investering, som bl.a. smartboards er.

- Jeg ser det som et cadeau til, hvad vi kan og som et tydeligt signal om, at byrådet ser en fremtid for Sevel Skole, siger skoleleder Lars Kirk.

Ud over Sevel Skole installeres der smartboards på Birkelundskolen, Sct. Jørgen Skole, Naur-Sir Skole, Idom Skole, Halgård Skole samt i den kommunale ungdomsskole.

Mest Læste

Annonce