Millionprojekt skræddersyr forløb til ældre medicinske patienter

18/01/2013 12:32

Karsten Peier

Hospitalsenheden Vest og Holstebro Kommune samarbejder, og Sundhedsstyrelsen støtter ordningen med 5,5 mio. kr. Overbelægning, genindlæggelser, sværere sygdomsbilleder blandt patienter, der bliver ældre og ældre og mere og mere syge. Det kan være svært at finde de gode historier på et af de områder i det danske sundhedsvæsen, der traditionelt set er mest under pres.

Men det vil Medicinsk Afdeling i Hospitalsenheden Vest og Holstebro Kommune ændre på. Et nyt samarbejde om at skabe bedre forløb for de ældre patienter er netop kommet i stand og støttes af Sundhedsstyrelsen med 5,5 mio. kr.
Sygeplejersker fra Holstebro Kommune kommer til at indgå som en fast del af Geriatrisk Team på Regionshospitalet Holstebro. I forvejen rummer teamet læger, sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuter. Samtidig vil der være mere kontakt mellem kommune og hospital både før, under og efter indlæggelse.

- En indlæggelse er i sig selv ikke altid positivt for borgerens helbred. Tværtimod kan funktionsniveauet i højere grad opretholdes, når borgeren er i sine kendte omgivelser i eget hjem eller kun indlagt på hospitalet i kort tid. Men det forudsætter, at borgeren får den rette behandling på det rigtige ridspunkt, og det skal projektet være med til at sikre, forklarer sygeplejechef i Holstebro Kommune, Merete Kjærsgaard.

Samarbejdet har fokus på at nedbringe antallet af genindlæggelser og unødvendige indlæggelser af ældre (geriatriske) patienter. Det mest synlige initiativ bliver, at der opstår et alternativ til indlæggelse. De patienter, som bliver tilset af en vagtlæge enten aften eller nat, og som har behov for at modtage behandling på hospitalet, har som regel ikke noget alternativ til en indlæggelse.

Det nye alternativ består i, at patienterne får besøg eller indledende behandling af de kommunale hjemmesygeplejersker, og indenfor et døgn kommer de på hospitalet til en vurdering på Medicinsk Afdeling. Det sker i et såkaldt sub-akut ambulatorium, hvor patienten får foretaget den behandling eller de undersøgelser, der skal til, for at behandlingen kan fortsætte i hjemmet via de kommunale hjemmesygeplejersker eller den praktiserende læge. Udover en overlæge med speciale i ældre patienter, bliver der tilknyttet ergo- og fysioterapeuter med henblik på funktionsvurdering og vurdering af rehabiliteringsbehov for patienten.

Patienterne bliver fulgt af hospitalet i 30 dage, hvor kommunens hjemmesygeplejersker kan bruge hospitalet som lægefaglig backup. Det er en kæmpe fordel for patienterne, fordi så mange af genindlæggelserne sker i de første dage, efter en patient er udskrevet, og ofte inden at patienten kan modtage opfølgende hjemmebesøg fra sin praktiserende læge.

- Lægernes rådgivning til hjemmesygeplejerskerne giver dem muligheden for at skride hurtigere ind med en behandling, der forhindrer, at patienten skal genindlægges, eller også kan de med større sikkerhed hurtigt afklare, om patienten skal ind på hospitalet igen, fortæller overlæge Anne Birgitte Pedersen fra Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest.

Teamleder og sygeplejerske Dorthe Biehl, Holstebro Kommune, understreger bl.a. følgende fordele ved det tætte samarbejde mellem hospital og kommune:

- Vi vil i langt højere grad kunne forebygge, at patienterne indlægges. Samarbejdet mellem hospitalet og kommunen vil også være med til at sikre gode og sammenhængende forløb for de patienter, som allerede er indlagt og står over for at blive udskrevet.

Systemet har i forvejen en ret stor fleksibilitet, med vagtlæge, praktiserende læge, hjemmesygeplejerske men nu er der en endnu højere grad af opfølgning på patienten. Det giver en langt større mulighed for at hjælpe patienten med det der er behov for og på den måde, der passer bedst til den enkelte patient, mener overlæge Anne Birgitte Pedersen.

Direktør for Kultur og Sundhed i Holstebro Kommune, Anders Kjærulff, understreger, at projektet er med til at vise nye veje i sundhedsvæsenet:

- Vi vil være bedre til at skabe sammenhæng mellem hospital, den kommunale hjemmepleje og de praktiserende læger. Med de forandringer, som sundhedsvæsenet gennemgår i disse år, må både kommuner og hospitaler udvikle opgaverne. Det er ikke nok, at vi hver især er gode til at løse vores opgaver, hvis vi ikke er gode til at holde hånden under eller gribe borgeren i overgangen mellem systemerne.

Projektet falder helt i tråd med det arbejde, som Holstebro Kommune i øvrigt er i gang med for at udvikle Det Nære Sundhedsvæsen, og som også kommer til udtryk ved etableringen af Center for Sundhed i Holstebro. Et naturligt udgangspunkt for det fremtidige samarbejde mellem hospital og kommune:

- Patienterne, der kommer på hospitalet er meget mere syge, end de var før i tiden, og de er indlagt her i kortere tid. Og det er godt, for det er hverken særlig rart eller den bedste vej til helbredelse, at man ligger for længe på hospitalet. Men det betyder ikke, at vi skal lukke øjnene for, at vi har en masse at byde ind med til de patienter, som ikke er på hospitalet. Vi skal blive bedre til at række ud til borgerne, der, hvor de er. Vi skal forebygge, følge op og være fleksible, og det får vi en mulighed for nu, i samarbejde med en stærk partner, siger chefsygeplejerske Ida Götke, Hospitalsenheden Vest.

Mest Læste

Annonce