Talentnetværk skal give unge talenter endnu bedre vilkår i Holstebro

Nyt talentnetværk i Holstebro

Politik

23/08/2013 13:03

Nick Allentoft

Talentmiljøer blandt kultur, erhvervsliv, uddannelse og elitesport sætter hinanden stævne for at skabe netværk og samarbejde om talentudvikling.
Holstebro Kommune og aktører fra forskellige talentmiljøer i Holstebro er klar med et spændende inspirations- og optaktsmøde om etablering af et talentudviklings-netværk for områderne kultur, erhvervsliv, uddannelse og elitesport. Talentudvikling er en af hjørnestenene i Holstebro Kommunes politiske strategi og et område, hvor kommunen gang på gang høster stor anerkendelse for den alsidige tilgang til talentbegrebet. Med et netværk kan talentaktørerne styrke området endnu mere via erfaringsudveksling, videndeling, inspiration og nye samarbejder på kryds og tværs af arbejdsområder. - Tankerne omkring netværket TALENT HOLSTEBRO er, at fremme arbejdet med talenter og samarbejdet på tværs af hidtidige organisationer. Vi vurderer, at samarbejde på alle niveauer er en forudsætning for, at vi kan bringe talentudviklingen i Holstebro endnu et kvantespring fremad, udtaler medarrangør John Mikkelsen fra Holstebro Elitesport. Talenterne spirer frem på mange områder i Holstebro Kommune. De etablerede organisationer er fx Dansk Talent Akademi og Holstebro Elitesport. Men det er i klubber, foreninger, folkeskoler og andre organisationer, som arbejder med børn og unge, at talentudviklingen starter. Erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner bidrager også i arbejdet og er med til at sætte Holstebro på talent-landkortet.   Vil fastholde positionen - Vi ønsker at sætte fokus på de uudnyttede samarbejdsmuligheder som de forskellige talentområder indeholder. Talentmassen i Holstebro Kommune har nok aldrig været større, og ved at arbejde tættere sammen, kan vi styrke området og indsatsen. Med et netværk som dette kan vi fastholde vores position som en af Danmarks førende talent- og uddannelsesbyer, siger Anders Kjærulff, direktør for Kultur og Sundhed i Holstebro Kommune. Også hos Dansk Talent Akademi i Holstebro er der opbakning til initiativet: - Det er altid en gevinst at have et formaliseret netværk, hvor vi kan hjælpe og inspirere hinanden. Sammen kan vi også bedre brande Holstebro som et center for unge talenter. Det er positivt, at kommunen understøtter netværksinitiativet og ser talentudvikling som et vigtigt indsatsområde, siger Marie-Louise From Høeg, der er leder af Dansk Talent Akademi.   Inspiration fra tidligere landsholdtræner Ideen med at sætte de mange talentområder og talentudviklere stævne kommer bl.a. fra vidensnetværket TALENT-DK. - Holstebro Elitesport har gennem flere år deltaget i seminarer under TALENT-DK, som netop er et talentnetværk for københavnske talentudviklere og organisationer. Ved disse arrangementer har vi hentet meget ny viden og inspiration, som vi tager med hjem. Det er et sådant netværk, vi også gerne vil have gang i her i Holstebro, siger John Mikkelsen. Initiativtageren til TALENT-DK er Leif Mikkelsen, direktør for Team Copenhagen og tidligere landsholdstræner for det danske herrehåndboldlandshold. Den 28. august er det netop Leif Mikkelsen som i første omgang skal inspirere talentområderne i Holstebro til et ønske om et kommende talentnetværk TALENT HOLSTEBRO. Arrangementet finder sted onsdag den 28. august 2013, kl. 17.00 - 19.00 i Musikteatret Holstebro.  

Mest Læste

Annonce