Hvidovre Kommune får tremandsdirektion

Ledelse

28/07/2014 11:38

Nick Allentoft

Organisationsændring i kølvandet på administrationsanalyse af eksternt konsulenthus.
Efter sommerferien er Hvidovre Kommunes nuværende fire forvaltninger blevet til tre, og kommunen sparer på den måde en direktørstilling. De tre nuværende direktører fortsætter, og den vakante stilling som teknisk direktør genbesættes ikke. Det besluttede Kommunalbestyrelsen på før sommerferien. Organisationsændringen kommer i forlængelse af den administrationsanalyse, der blev offentliggjort i maj måned. Hvidovre Kommune får således fremover en direktion på tre personer. Den består af kommunaldirektør Nich Bendtsen, der også er direktør for Økonomi- og Stabsforvaltningen og af Christine Brochdorf, der fortsat er direktør for Børne- og Velfærdsforvaltningen. Den tredje direktør er Gert Nelth, der hidtil har været direktør for Kultur- og Arbejds- markedsforvaltningen. Han får nu det tekniske område føjet til sin forvaltning, der fremover kommer til at hedde Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen. De tre direktører vil ligesom hidtil stå i spidsen for hver deres forvaltning. Men det er  meningen, at de kommunale chefer skal have større del af ansvaret i takt med, at direktørernes fokus i stigende grad kommer til at ligge på det tværgående og strategiske arbejde. I den nye organisation bliver to centrale stabsfunktioner/afdelinger, nemlig it- og digitaliseringsafdelingen og økonomiafdelingen desuden styrket.  Det betyder, at økonomimedarbejdere bliver samlet i økonomiafdelingen per 1. august, og at it- og digitaliseringsmedarbejdere bliver samlet i it- og digitaliseringsafdelingen. På den måde bliver de to centrale forvaltningsområder styrket i forhold til at kunne levere en effektiv og professionel service til resten af organisationen, ligesom de får en større analysekraft.  Det var samtidig én af administrationsanalysens anbefalinger.

Mest Læste

Annonce