Medarbejder er politianmeldt for mistanke om underslæb

Velfærd

27/02/2014 13:00

Nick Allentoft

Ansat på bosted for psykisk syge og handikappede er politianmeldt for mistanke om underslæb mod beboerne.
Ikast-Brande Kommune har onsdag 26. februar 2014 politianmeldt en medarbejder fra et bosted under Psykiatri- og Handicapområdet for mistanke om underslæb mod beboernes kost- og lommepenge. Medarbejderen har haft betroet adgang til at disponere over beboernes penge. 

Medarbejderen har på baggrund af sagen valgt at opsige sin stilling og er ikke længere ansat i kommunen. 

Kommunen har bedt et eksternt revisionsfirma foretage en uvildig undersøgelse af bostedets kasser til beboernes kost- og lommepenge, bilag og kassebog for årene 2011-2013. Revisionsfirmaets rapport viser, at der er forsvundet 35.000 kr. af beboernes kost- og lommepenge heraf de fleste i 2013, og at der kan være begået underslæb mod flere af beboerne. På grund af revisionens fund har kommunen besluttet at politianmelde medarbejderen. Politiet varetager herefter den videre efterforskning, og omfanget af et eventuelt underslæb kendes derfor ikke endnu.   Mistanken om underslæb opstod, da medarbejderens kolleger fandt kasserede bilag, som var indsamlet og brugt igen som bilag for fiktive køb. Der er tale om mindre beløb ad gangen, og derfor har det kunnet foregå over længere tid uden at blive opdaget.   Ikast-Brande Kommune beklager dybt, at sagen er opstået. Forvaltningen af beboernes midler beror på gensidig tillid mellem beboere, pårørende og medarbejdere. Derfor har ledelsen øjeblikkeligt indskærpet kontrollen med beboernes midler. Kommunen vil holde beboerne skadesløse og overvejer at få dækket erstatningen i forbindelse med politisagen.

Mest Læste

Annonce