Ungepartnerskab har givet inspiration og viden

Uddannelse

25/09/2019 07:00

KL's Konsulentvirksomhed

Skanderborg Kommune deltog i KL’s ungepartnerskab for at få taget temperaturen på deres ungeindsats. Kommunen har bl.a. hentet inspiration fra andre kommuner og er blevet klogere på, hvad den med fordel kan fokusere på fremadrettet.

Næsten 50.000 unge under 25 år står i dag uden uddannelse eller tilknytning til arbejdsmarkedet. De har brug for en hjælpende hånd til at komme i gang. Derfor startede KL og Undervisningsministeriet sidste år et partnerskab om en ny kommunal ungeindsats med deltagelse af 11 kommuner.

Partnerskabet har bl.a. fokuseret på at sætte sig i den unges sted og gennem ungerejser få en større forståelse for den unges adfærd og behov for interaktion med kommunen. Der er derfor gennemført 70 ungerejser, hvor der er indsamlet viden om de unges oplevelser, perspektiver og ønsker til det fremtidige samarbejde. Samtidig har de kommunale medarbejdere givet deres perspektiv på den nuværende praksis samt forventninger og problematikker i forbindelse med den fremtidige ungeindsats.

Skanderborg fik taget temperaturen

En af de kommuner, der har deltaget i ungepartnerskabet, er Skanderborg Kommune. Ifølge kommunens ungechef Kathrine Rud ville kommunen gerne have taget temperaturen på ungeindsatsen.

”Vi ville gerne have afdækket ungeområdet. Ikke på grund af deciderede udfordringer, men det er altid en god ide med et eftersyn af vores indsatser og at få kigget lidt på tværs. Samtidig ville vi gerne hente inspiration fra nogle af de andre kommuner”, siger hun.

Som en del af partnerskabet har de deltagende kommuner fået en konkret analyse om, hvordan de hver især kan udvikle ungeindsatsen i egen kommune.

”Vi har fået noget godt materiale, der viser, hvordan det ser ud for os på ungeområdet. Derudover har vi haft en god workshop med medarbejdere og ledere på beskæftigelses- og børneområdet samt politikerne, hvor vi fik gang i en god dialog bl.a. med hjælp fra KLK,” forklarer Kathrine Rud.

Alt i alt er hun rigtig tilfreds med Skanderborg Kommunes udbytte af ungepartnerskabet.

”Det har givet et godt fundament at arbejde ud fra – bl.a. fordi der er blevet talt med både de unge, medarbejdere og ledere. Det giver en god pejling og viden om, hvordan det ser ud i organisation, og hvordan vi skal gribe det an fremadrettet. Det er også de tilbagemeldinger, jeg får fra medarbejderne”, siger hun.

Godt på vej

Selv om Skanderborg Kommune ifølge Kathrine Rud ikke står med nogle graverende udfordringer i forhold til ungeindsatsen, er der alligevel særligt et af analysens resultater, der overrasker hende.

”Det er overraskende at nogle borgere har haft en så tidlig misbrugsdebut, som det er tilfældet. Men det er godt at få sat fokus på det, og vi kan høre, at det også gælder for andre kommuner. Generelt kan vi sige, at de fleste af de ting, som de unge påpeger, er en udfordring, er nogle af de ting, vi er gået i gang med at arbejde med – fx overgangen fra barn til voksen. Så der er vi godt på vej”, forklarer hun.

På baggrund af ungerejser, medarbejderinterview og workshop i partnerskabets kommuner danner der sig et billede af seks centrale temaer, som har væsentlig betydning for en succesfuld sammenhængende ungeindsats. De seks identificerede temaer er:

  • Skole
  • Familien og tidlig indsats
  • Overgange, fælles mål og opgaveløsning
  • Relationen
  • De rette tilbud
  • Fællesskab, basale behov og misbrug

 

Fakta:

  • På landsplan har 21 pct. af de udsatte børn haft kontakt til psykiatrien. For ikke-udsatte børn er tallet 2,5 pct.
  • Ca. 9 pct. af de unge i alderen 15-24 år er uden uddannelse eller job.
  • 36,7 pct. af de unge uden uddannelse og job har været anbragt eller modtaget en forebyggende foranstaltning som barn.

Mest Læste

Annonce