Borgmester: Medarbejdere skal selv bestemme deres arbejdstid

Politik

16/01/2017 12:27

Daniel Holst

”Vi er i forskellige livssituationer på forskellige tidspunkter i vores liv, og det smitter naturligt af på, hvor meget vi har mulighed for eller lyst til at arbejde. Det skal en arbejdsplads kunne imødekomme,” siger Ninna Thomsen, der er sundheds- og omsorgsborgmester i Københavns Kommune.

I 2016 indledte Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i København et pilotforsøg, hvor medarbejderne har mulighed for løbende at forhandle om deres arbejdstid. Den første måling af projektet viser, at medarbejderne oplever en øget arbejdsglæde, når de bliver givet friheden til at bestemme over deres egen arbejdstid.

De fleste medarbejdere arbejder 30 eller 37 timer om ugen, uden mulighed for at gå op eller ned i tid i løbet af ansættelsesperioden. Men dette mener sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen (SF) er en forældet måde at anskue arbejdstid på. Derfor igangsatte hun i 2016 et pilotprojekt, hvor medarbejderne har mulighed for løbende at forhandle om deres arbejdstid.

”Vi er i forskellige livssituationer på forskellige tidspunkter i vores liv, og det smitter naturligt af på, hvor meget vi har mulighed for eller lyst til at arbejde. Det skal en arbejdsplads kunne imødekomme, og projektet her viser, at det faktisk kommer arbejdspladsen til gode, når medarbejderne får medbestemmelse over deres arbejdstid,” siger Ninna Thomsen.

Medarbejderne i pilotprojektet vurderer nemlig, at det har en stor betydning for jobtilfredsheden, at de har muligheden for at aftale ændringer i arbejdstiden (81 procent). Siden projektets begyndelse har 13 procent af sygeplejerskerne valgt at ændre i deres arbejdstid, mens det gælder for 7 procent af sosu-medarbejderne. Og spørger man til fremtiden, er det 25 procent af sygeplejerskerne og 34 procent af sosu-medarbejderne, der overvejer at gå op eller ned i arbejdstid. Det viser en spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejderne.

Arbejdstid skal være fleksibel

Hvorvidt en 37 timers arbejdsuge er den rigtige for alle, har den seneste tid været til debat, hvor partierne Alternativet og Enhedslisten har talt for en model, hvor alle danskere går ned på en 30 timers arbejdsuge. Den holdning deler Ninna Thomsen ikke.

”En arbejdsuge på 30 timer er det rigtige for nogen, mens andre hellere vil arbejde 37 eller 40 timer om ugen. Vi skal væk fra den tankegang, hvor det kun er op til arbejdsgiveren at bestemme, hvor meget medarbejderen skal arbejde. Det handler om at give friheden tilbage til medarbejderne,” siger Ninna Thomsen.

Hun foreslår en fleksibel tilgang til arbejdstiden, hvor en medarbejder, der arbejder 30 timer om ugen, fx har mulighed for at gå op på 37 timer, hvis medarbejderen er økonomisk presset. Og hvor medarbejderen, der er fuldtidsansat, har muligheden for at gå ned på 25 timer, hvis medarbejderen fx vil prioritere sin familie i en periode.

Om pilotprojektet

Pilotprojektet med fleksibel arbejdstid kører i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen frem til november 2017 på et plejehjem, i en hjemmeplejeenhed og en sygeplejeenhed. I foråret 2017 udvides projektet til også at omfatte en administrativ medarbejdergruppe.

Efter pilotprojektet planlægger Ninna Thomsen at brede fleksibel arbejdstid ud i hele Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Endvidere vil hun stille det som medlemsforslag for Borgerrepræsentationen, at Københavns Kommunes øvrige forvaltninger igangsætter forsøg med fleksibel arbejdstid.

 

Mest Læste

Annonce