Københavns Jobcenter specialiserer sig

Ledelse

03/4/13 10:40

Københavns Kommune

Nu får ledige københavnere en mere enkel og effektiv jobcenterstruktur, da Københavns Kommune ændrer jobcenterstruktur.

25.000 sager og 700 medarbejdere er flyttet som følge af den nye jobcenterstruktur. Flyttekasserne er nu pakket ud og arbejdet i de nye centre i fuld gang. Der er tale om fire nye centre, der er langt mere specialiserede og har et stærkere fokus på den enkelte gruppes problemstillinger og muligheder. Det øger kvaliteten på det enkelte center og i forhold til den samlede indsats. Formålet med den nye struktur er derudover, at borgerne oplever et mere sammenhængende ledighedsforløb og ikke skal skifte center midt i et forløb.

Anna Mee Allerslev, radikal beskæftigelsesborgmester i København, er glad for den nye struktur:

”Det her er endnu et skridt væk fra den standardiserede beskæftigelsesindsats, som den tidligere regering byggede op i 00´erne. I Københavns Jobcenter vil vi gerne give vores ledige en endnu bedre og endnu mere målrettet service end i dag, og det får vi mulighed for med den nye struktur,” siger Anna Mee Allerslev.

Hun fortsætter:

”Vi har allerede et specialiseret ungecenter i Skelbækgade for unge ledige under 30 år. Her har vi nogle af landets bedste resultater, blandt andet fordi indsatsen er specialiseret og særligt målrettet de unges behov og særlige problemstillinger. Vi vil nu tage ved lære af erfaringerne herfra og overføre dem til de andre målgrupper.”

Den nye struktur har en klarere struktur, som er lettere at forstå for de ledige, som også i mindre omfang vil skulle skifte center undervejs i deres ledighedsforløb. Der er fire enheder under Jobcenter København – fire centre med hver deres målgruppe og faglige specialisering:
1. Ungecentreret i Skelbækgade (borgere under 30 år)

2. Arbejdsmarkedscentret i Nyropsgade og på Sundholmsvej (borgere over 30 år og akademikere)

3. Center for Jobindsats (match 2 borgere) på Musvågevej

4. Center for Arbejdsfastholdelse (borgere i fleksjob, revalidering og handicap) i Baldersgade

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce