Pia Allerslev: Intensiv undervisning rykker vores elever markant

Politik

28/10/2015 12:44

Nick Allentoft

På blot 13 dages intensivt forløb havde fagligt udfordrede drenge i København en fremgang på 11,8 procent i stavning, 22,4 procent i matematiske færdigheder og hele 24,5 procent fremgang i læsning, skriver Pia Allerslev om succesfuldt nyt akademi.

I september samlede vi omkring 100 8. klasse-drenge på vores nye KøbenhavnerAkademi. Drengene havde det til fælles, at de var fagligt udfordrede, men havde masser af potentiale. I 13 dage skulle de fra kl. 8 om morgenen til kl. 22 om aftenen gennemgå intensiv undervisning i dansk og matematik – langt væk fra deres venner og forældre. Sukker var bandlyst, og mobilen fik de kun lov at bruge en time om dagen. Tiden blev i stedet brugt på at knokle både mentalt, fagligt og fysisk sammen med 25 dedikerede undervisere.

Jeg havde selv fornøjelsen af at modtage drengene på Københavns Rådhus sammen med deres stolte familier, da de vente hjem fra campen. Her løftede vi også sløret for, hvor langt de 13-dages hårde arbejde havde rykket dem fagligt. Og resultaterne var overvældende! Samlet set havde drengene en fremgang på 11,8 procent i stavning, 22,4 procent i matematiske færdigheder og hele 24,5 procent fremgang i læsning.

I København har vi rigtig god erfaring med intensive turboforløb – både for de elever, der har brug for en ekstra faglig indsats, men også for de elever der har brug ekstra faglige udfordringer. Også resultaterne fra det allerførste KøbenhavnerAkademi, der havde fagligt udfordrede drenge som specifik målgruppe, er over al forventning. Derudover er vi blevet langt klogere på, hvordan vi på relativ kort tid, men med de helt rigtige ressourcer og metoder, kan gøre en kæmpe faglig og personlig forskel for en bestemt gruppe elever.

Derfor glæder det mig, at både undervisningsminister Ellen Trane Nørby og formand for skolelederforeningen Claus Hjortdal ser gode muligheder i brugen af intensive forløb – også i skoletiden. For det virker, og de elever, der deltager, rykker sig markant – også ud over det faglige. På KøbenhavnerAkademiet blev der arbejdet målrettet med hver enkelt drengs personlige udvikling, så de, ud over et stort fagligt ryk, også kom hjem med en rygsæk fuld af selvtillid og en lyst til at lære og uddanne sig. Derudover fortsætter arbejdet med drengene hjemme på deres lokale skoler i et særligt tilrettelagt undervisningsforløb to timer om ugen, hvor en af de lærere, der deltog i KøbenhavnerAkademiet, arbejder videre med de metoder, de lærte på campen. Alt det vil forhåbentlig være med til at sikre drengene en ungdomsuddannelse og dermed et liv med flere åbne døre end lukkede.

Og det er der behov for. På landsplan bliver hele 25 procent af alle unge i 8. klasse vurderet til ikke at være parate til at fortsætte på en ungdomsuddannelse efter folkeskolen. Det viser tal fra Undervisningsministeriet. I København er andelen af ikke-uddannelsesparate unge desværre helt oppe på 37 procent. På jævnt dansk betyder det, at de enten ikke er fagligt dygtige nok eller ikke er modne nok til at søge ind på en ungdomsuddannelse. Det er slet ikke godt nok, og jeg er overbevist om, at intensive turboforløb som KøbenhavnerAkademiet er afgørende for, at vi når målsætningen om, at 95 procent af en årgang skal have en ungdomsuddannelse.

De drenge, vi fik hjem fra KøbenhavnerAkademiet, ville med meget stor sandsynlighed få samme stempel ”ikke-uddannelsesparat” senere på skoleåret, hvis ikke Københavns Kommune lavede en særlig faglig indsats for dem her og nu. De er drenge med masser af uudnyttet potentiale, som ville blive spildt på gulvet. Og det kan vi ikke være bekendt, ligesom samfundet ville miste værdifuld arbejdskraft, som vi har hårdt brug for.

 

Mest Læste

Annonce