Udsatte børn hjælpes igang med foreningslivet

11/6/20 6:20

Indsatsen ‘Aktive Børn i Forening’ bygger bro mellem kommunens daginstitutioner og idrætsforeningerne i syv udsatte boligområder. Målet er at flere børn fra boligområderne starter i en idrætsforening, og ikke mindst at de fortsætter det aktive foreningsliv, som både er sundt og gavner sammenhængskraften i boligområderne.

En aktiv fritid er både godt for børns fysiske og mentale sundhed. Derfor har Københavns Kommune sat gang i et nyt samarbejde med idrætsforeningerne i syv udsatte boligområder for at få flere børn ind i foreningerne. Boligområderne er udvalgt, fordi de står eller stod på regeringens ghettoliste. Mange af børnene er ikke medlem af en idrætsforening, og dermed går de glip af de positive fællesskaber i deres nærområde og får ikke gang i de sunde vaner i fritiden, som er vigtige for et sundt liv.

Målet med det nye samarbejde ‘Aktive Børn i Forening’ er derfor at bygge bro mellem daginstitutionerne og idrætsforeningerne i de boligområder, så flere af børnene og dermed også deres familier inkluderes i positive og sunde fællesskaber i idrætsforeninger.

Flere undersøgelser peger på at aktive børn bliver til aktive voksne og jo tidligere de sunde vaner indarbejdes desto bedre. Og indsatsen starter op nu til trods for corona, eller måske netop på grund af corona påpeger sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (SF):

“For mig er det vigtigt, at give københavnske børn mulighed for at få nogle sunde vaner så tidligt i livet som muligt. Coronanedlukningen har ramt udsatte børn ekstra hårdt, fordi de har et større behov for de positive fællesskaber uden for hjemmet, og derfor er det blevet endnu vigtigere at vi kommer i gang nu. En aktiv fritid er godt både for børnenes fysiske og mentale sundhed. Det er ofte i fritiden, at vi får skabt de stærke venskaber som bærer os gennem livet”.

Børnehaven eller fritidsinstitutionen udvælger de børn, som vil have størst glæde af tilbuddet bl.a. på baggrund af en vurdering af, om barnet har motoriske udfordringer og ikke dyrker idræt i forvejen.

En helhedsindsats

Baggrunden for indsatsen er blandt andet at flere nationale undersøgelser viser, at der er en tydelig sammenhæng mellem din uddannelses længde og om du er aktiv i en idrætsforening. Og netop socialt udsatte børn er mere tilbøjelige til at være fysisk inaktive i fritiden.

Og her er meget læring at hente for både lærere og pædagoger mener børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen (S):

”Der er mange gevinster ved den nye indsats. En af gevinsterne er, at vores pædagoger og lærere får ny inspiration og mulighed for at lære børnenes udfordringer endnu bedre at kende. Sammen med foreningerne kan de motivere børnene til at holde fast i deres nye, sunde fritidsaktivitet. Det er ikke kun børnene, men samspillet mellem familien, daginstitutionerne og idrætsforeningerne, der skal arbejdes med”.

Boost til foreningslivet

De næste fire år vil indsatsen blive tilbudt til børnene i syv udsatte boligområder i København, som sidste år var på regeringens ghettoliste. Det drejer sig blandt andet om Tingbjerg, Mjølnerparken og Lundtoftegade. Der er mange af idrætsforeninger i de områder, men foreningerne skal have bedre kontakt til de børn som har allermest brug for det. Også derfor er indsatsen så vigtig påpeger kultur- og fritidsborgmester Franciska Rosenkilde (Å):

”Foreningslivet er noget af det allerstærkeste, vi har. Foreningslivet bygger bro mellem mennesker, og det giver alle en mulighed for at blive en del af et større fællesskab. Derfor har vi i København også et stort fokus på at styrke foreningerne i de udsatte boligområder. Vi arbejder her målrettet med at nå børnene og de unge gennem vores Sociale Partnerskaber, vi hjælper gennem kontingentstøtteordning, tilbyder FritidsGuidning og afholder FerieCamps. Med Aktive Børn i Forening rækker vi nu også ud til børnene i en tidlig alder, og det er positivt afgørende for, at de får et aktivt liv.”

Indsatsen er et samarbejde mellem tre forvaltninger i kommunen; Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen, som står for hver deres del. Der er afsat knap 5 millioner kroner til indsatsen som løber fra 2020 til 2023. Målet for 2020 er at gennemføre 30 forløb for omkring 450 børn, og derefter vil antallet stige år for år indtil projektet udløber i 2023.