Vil lave forpligtende partnerskaber: København sætter ind mod unges druk og rygning

Velfærd

05/12/2016 18:54

Nick Allentoft

Med et omfattende katalog over mulighederne for at sætte ind mod druk, rygning og dårlige sundhedsvaner iværksætter Københavns Kommune en ny model for forpligtende partnerskaber. Målgruppen er ungdomsuddannelserne. Sundhedsprofil viser af unge københavnere drikker og ryger mere end andre unge.

”Uddannelse, sundhed og trivsel er helt essentielle værktøjer til at bryde den sociale arv. Og alle tre dele går hånd i hånd, da både sundhed og trivsel er afgørende for, at unge har overskuddet til at gennemføre deres uddannelse.”

Sådan lyder det fra sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen (SF), der mandag den 28. november kunne indlede partnerskaber med 24 ungdomsuddannelser i København. Partnerskabsaftalerne forpligter den enkelte ungdomsuddannelse og Københavns Kommune på i fællesskab at løfte de unges sundhed og trivsel. 

”Partnerskaberne handler ikke om, at vi skal gå ind og være sundhedspoliti over for de unge. Det handler om, at vi giver Københavns unge muligheden for at få en god start på voksenlivet,” siger Ninna Thomsen.

Unge københavnere ryger og drikker mere 

Hver femte gymnasieelev i København drikker for meget i forhold til Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Hver femte gymnasieelev i København ryger dagligt – på landsplan er det kun hver tiende. Og ser man på den psykiske sundhed bokser en del af Københavns unge med stress (15 procent), mens mere end hver femte gymnasieelev på et tidspunkt i deres liv med vilje har skadet sig selv.

Der er altså rum for, at trivslen og sundheden blandt Københavns unge kan blive bedre. Og det skal den.

”Vi ved, at rygning er en af de største syndere inden for social ulighed i sundhed, og risikoen for, at de unge senere udvikler et misbrug er større, hvis de drikker meget under studietiden. Nu rykker vi kommunens tilbud ud på skolerne og møder de unge, hvor de er – og det tror jeg, vil have en positiv effekt,” siger Ninna Thomsen.

Københavns Kommune har udarbejdet aktivitetskataloget ”Bedre sundhed og trivsel blandt unge”, hvori ungdomsuddannelserne får et overblik over de mange tilbud, som Københavns Kommune kan hjælpe dem med, og som de kan inddrage i partnerskabet. Kommunen har tilbud inden for områderne røg, alkohol og rusmidler, psykisk sundhed og seksuel sundhed.

Partnerskaberne blev indledt i forbindelse med et kickoff-arrangement mandag den 28. november, hvor Københavns Kommune og de 24 ungdomsuddannelser deltog. Kort tid efter kickoff-arrangementet udarbejdes den enkelte partnerskabsaftale lokalt mellem Københavns Kommune og den enkelte ungdomsuddannelse. Partnerskaberne er forpligtende i en toårig periode og arbejdet begynder primo 2017.

 

Baggrund

Sundhedstilstanden blandt Københavns unge er senest blevet kortlagt i foråret 2016 af Statens Institut for Folkesundhed og Syddansk Universitet. Nogle af rapportens hovedkonklusioner er ridset op nedenfor:

Alkohol: Omkring hver femte gymnasieelev i København (19 procent) overskrider Sundhedsstyrelsens højrisikogrænse for alkoholforbrug. Andelen, der har ”binge-drukket” fire eller flere gange inden for de seneste 30 dage, er 36 procent i Københavns Kommune. Denne andel er en del større end i resten af Danmark (26 procent).

Rygning: Godt hver femte gymnasieelev i Københavns Kommune (21 procent) angiver, at de ryger dagligt. Andelen af dagligrygere er markant større i Københavns Kommune sammenlignet med øvrige Region Hovedstaden (13 procent) og øvrige Danmark (10 procent).

Psykisk sundhed: I Københavns Kommune føler 15 procent af gymnasieeleverne sig dagligt stressede. Forekomsten af daglig stress er nogenlunde tilsvarende forekomsten i øvrige Region Hovedstaden (13 procent), men lidt højere end forekomsten i øvrige Danmark (11 procent).

Omkring hver femte gymnasieelev i Københavns Kommune (21 procent) har på et tidspunkt i deres liv med vilje skadet sig selv (fx skåret, brændt, revet eller slået sig selv). Forekomsten er lidt større sammenlignet med forekomsterne i resten af Region Hovedstaden (18 procent) og resten af Danmark (19 procent).

Sex og kønssygdomme: Blandt de seksuelt aktive gymnasieelever i Københavns Kommune, angiver 7,5 procent, at have haft en kønssygdom, hvilket er en lidt højere forekomst sammenlignet med øvrige Region Hovedstaden (5,9 procent) og øvrige Danmark (5,8 procent).

 

Mest Læste

Annonce