Kommune og erhvervsliv går sammen om udviklingsfond

Infrastruktur

14/12/16 9:00

Nick Allentoft

Ny erhvervsfond skal styrke turisme og erhvervsudvikling i Køgeområdet. Det nye offentligt-private partnerskab skal sikre den fortsatte udvikling af Køge Kommune som regionens vækstmotor. Se modellen for samarbejdet her.
Køge Kommune er godt på vej som hele Sjællands kraftcenter i trafikkorridoren mellem Øresundsregionen og Hamburg. Området har for længst overhalet de fleste kommuner i byggeaktivitet, københavnere strømmer til for at bosætte sig og flere store virksomheder har fået øjnene op for Køges gode beliggenhed og erhvervsvenlige rammevilkår.
Den positive udvikling understøttes af massive investeringer i infrastruktur og byudvikling. Men udviklingen og det større marked byder også på nye krav og skærpet konkurrence.    På forkant med fremtiden I dag er aktiviteterne omkring erhvervs- og turistfremme spredt på flere og mindre offentlige og private enheder og aktører. Den nye erhvervsfond skal stå for branding og markedsføring af Køge Kommune som handelsby og erhvervsområde, for interessevaretagelse overfor statslige og andre aktører, fx i forbindelse med anlægsinvesteringer og styrke erhvervsturismen. Med den nye erhvervsfond samles kræfterne på tværs af små og store virksomheder og brancher for at skabe de bedste betingelser for iværksættere, etablerede virksomheder og nye aktører fra ind- og udland.   ”Selvom flere virksomheder har fået øjnene op for fordelene ved at flytte hertil, så kommer udviklingen ikke af sig selv. Vi skal sikre, at nye og kommende virksomheder har de bedste betingelser ved at være på forkant med fremtiden og tilbyde erhvervslivet den rådgivning og de rammer, som bedst matcher deres nuværende og fremtidige behov. Vi tror på, at den nye erhvervsfond vil være med til at sikre Køge Kommunes fortsatte position som regionens vækstmotor”, siger borgmester Flemming Christensen    Sammen er vi stærkere Tanken bag fonden er, at Køge Kommune, det lokale erhvervsliv, arbejdsmarkedets parter og uddannelsesinstitutioner sammen skal tage et mere direkte og aktivt ejerskab for områdets udvikling med en selvstændig organisation, der har til opgave at skabe de helt rigtige vilkår for både iværksættere, etablerede virksomheder og nye internationale aktører.   ”Udviklingen går rigtig stærkt i disse år. Der kommer nye brancher til, og de nye aktører efterspørger også nye services. De senere år har dialogen mellem kommunen og erhvervslivet været centreret om det fælles forum Køge Erhvervsudviklingsråd. De positive erfaringer skal vi bygge videre på, og derfor vil det også være Køge Erhvervsudviklingsråd, der stifter den ny erhvervs- og turismeorganisation i form af en erhvervsdrivende fond”, siger Ulf Stephenson, formand for Køge Erhvervsudviklingsråd.   Erhvervsdrivende fond Den nye fond vil være en non-profit organisation, hvor et genereret overskud geninvesteres i aktiviteter, der understøtter formålet om erhvervs- og turismefremme i kommunen. Der er tale om et offentligt-privat samarbejde, der sikrer en professionel organisering, uden at komme i karambolage med eksisterende medlemsforeninger. Fonden bliver på denne måde en bredt funderet selvstændig samarbejdsorganisation, der kan fungere som en videreudvikling af de eksisterende indsatser.     FAKTA: Den nye fond skal stå for: ·         Markedsføring og information til turister, om seværdigheder mv. i området ·         Styrke erhvervsturismen, fx møde- og konferencefaciliteter ·         Styrke projekter, fx Vikingesamarbejdet mv. ·         Undersøge mulighederne for synergi, fx med hovedstadsområdet, krydstogtturisme mv.   En arbejdsgruppe bestående af Køge Erhvervsudviklingsråd, Køge Bugt Erhvervscenter, Visit Køge, Køge kommune, arbejdsmarkedets parter, uddannelsesinstitutioner og andre aktører har set på mulighederne for en ny organisation. Nu har arbejdsgruppen præsenteret sit oplæg til, hvordan den fremtidige organisation kunne se ud. Arbejdsgruppens forslag har været i høring og den 20. december tager Køge Byråd endeligt stilling til den nye organisation.

Annonce