”Det vigtigste er, at vi får skolerne til at tage ansvaret for at løfte idrætsfaget og bevægelsen på skolerne,” lyder det fra den Pædagogiske Administrative Konsulent i skoleafdelingen Rasmus Graff. Foto: Kolding Kommune

6 skoler i Kolding får større fokus på idræt

Velfærd

15/04/2015 10:42

Mikkel Sarka

Kolding Kommune har lanceret et nyt idrætsskolekoncept, og 6 skoler er nu udpeget til at være idrætsskoler i forbindelse med Kolding Elite, der er Kolding Kommunes samarbejde med Team Danmark.

Fra august skal der nu mere fokus på kvaliteten af idrætsundervisningen på Dalby-, Fynslund-, Lyshøj-, Taps og Ødis skoler, mens Brændkjærskolen bevarer sin status som idrætsskole, som den har haft siden 2008.

De 6 skoler har fra start vist stor interesse for at blive idrætsskole og bidrage til at løfte idrætsfaget, få skabt bevægelse samt få etableret et samarbejde med foreninger. Med valget af de seks skoler går forberedelserne nu i gang, for konceptet er ikke et færdigt produkt skolerne skulle købe, men det er et produkt, som de selv får mulighed for at udfylde indenfor nogle overordnede rammer.

”Det vigtigste er, at vi får skolerne til at tage ansvaret for at løfte idrætsfaget og bevægelsen på skolerne” lyder det fra den Pædagogiske Administrative Konsulent i skoleafdelingen Rasmus Graff, der fortsætter ”Vi har nogle overordnede mål og rammer som vi sætter op, og så er det ellers skolerne, der lokalt har det bedste kendskab til, hvordan de får det ud at leve på deres skole.”

Folkeskolereform giver nye muligheder

Kolding har siden 2008 haft to idrætsskoler, men med Folkeskolereformen blev koncepterne for de to skoler overhalet indenom, og der er i stedet udarbejdet et helt nyt koncept, som ligger vægt på efteruddannelse, foreningssamarbejde og bevægelse i den almene undervisning.

De elementer skal nu implementeres på skolerne, og det bliver en gruppe bestående af skolelederne samt de idrætsskoleansvarlige lærere, der skal mødes for at få inspiration til at starte op som idrætsskoler.

Løbende erfaringsudveksling

Der skal konstant opsamles erfaringer fra skolerne, og et netværk med de ansvarlige idrætslærere skal sikre, at kompetencerne og kendskabet til at arbejde som idrætsskoler andre steder i landet løbende bliver overført til skolerne. Idrætsskolerne skal gerne lære af hinanden og hente inspiration, så deres koncept som idrætsskole kan udvikle sig.

Foreninger skal ind i skolerne

Konceptet lægger vægt på, at foreningslivet kan komme til at spille en aktiv rolle i idrætsundervisningen, hvor de kan højne de idrætsspecifikke kompetencer blandt eleverne og lærerne. Der er således indgået aftaler med flere foreninger, der kan bidrage med idrætsspecifik ekspertise til at skabe inspiration i idrætsundervisningen på skolerne. 

Vi glæder os til, som idrætsskole i skoleåret 15/16, at sætte fokus på kroppen, og ikke mindst samspillet mellem kroppen og hjernen. Vi ser frem til at øge fokus på kvaliteten af bevægelsesfagene, idrætstimerne og bevægelsen i almen fagene. Som idrætslæreruddannet skoleleder er jeg særligt interesseret i, hvordan Team Danmarks aldersrelaterede træningskoncept vil styrke elevernes fysik - og om den fysiske træning afspejles i læringsparatheden” lyder det fra skoleleder på Ødis Skole Mads Vilstrup Hoeg.

 

Mest Læste

Annonce