Ældre nydanskere har samme ønsker som etnisk danske

06/12/2012 14:30

Kolding Kommune

Ældre nydanske borgere i Kolding har samme ønsker som etnisk danske. Der er ikke den store forskel på, hvad ældre med anden etnisk herkomst end dansk har af ønsker og behov, end hvad etnisk danske ældre har.

Det viser en analyse, som konsulentfirmaet Marselisborg har gennemført på ældreområdet i Kolding Kommune. Analysen rettede sig specielt mod nydanskeres ønsker og behov. Analysen bygger på en række interviews, og her kom det frem, at de ældre med anden etnisk baggrund har et særligt behov for information om hvilke ydelser, der tilbydes indenfor ældreområdet, og det kan til dels skyldes, at der er sprog-vanskeligheder.

Helt generelt opfordrer konsulentfirmaet til, at kommunen arbejder kontinuerligt på, at såvel pårørende som frivillige bliver aktive medspillere i omsorgen af ældre med anden etnisk baggrund end dansk. Formanden for Seniorudvalget Søren Rasmussen er glad for resultatet. Rapporten giver en god viden, som vi i seniorudvalget kan arbejde videre med. Den rammer også en pæl gennem forestillingen om, at denne gruppe ældre skulle ønske en masse særbehandling, som f.eks. personale af et bestemt køn, særlige afdelinger eller andet. Det er ikke tilfældet, deres ønsker er i bund og grund meget identiske med danske ældres ønsker.

Det kan være små justeringer, der skal til; f.eks. at der skal være brød til maden. Måske kan det aftales med pårørende, at den ældre har en bestemt type sauce eller dressing i hjemmet, hvis det kan medvirke til at højne smagsoplevelsen eller gøre smagen på en ret mere velkendt. Mange ældre af anden etnisk oprindelse kan beskrive, hvilken mad de ikke vil have, men de har svært ved at sætte ord på, hvilken mad de foretrækker. Flere er positive overfor madserviceordningen generelt, men to ud af de tre ældre, der har prøvet ordningen, brød sig ikke om maden.

I øjeblikket er der meget få ældre i denne gruppe, som er visiteret til mad, i det hele taget er denne gruppe ikke så stor. Men med tiden vil der blive flere og hvis de nydanske ældre skal have glæde af madtilbuddet på længere sigt, er det derfor vigtigt at sætte fokus på, hvad der skal til for, at de nyder maden, hedder det i analysen. Det gælder også på plejecentrene, påpeges det i analysen, og det anbefales, at Kolding Kommune inddrager de pårørende for at få uddybet den enkelte ældres lyst og behov på kostområdet.

Seniorudvalget har drøftet rapporten og udvalgsformand Søren Rasmussen siger:

"Rapporten giver en god viden, som vi i Seniorudvalget kan arbejde videre med. Jeg glæder mig over, at vi allerede har sat gang i udviklingen af madservice til de ældre. Ønskerne fra ældre med anden etnisk baggrund kommer her til at spille ind på lige fod fra det vi hører fra de nuværende brugere af madservice. God pleje og omsorg giver tryghed og ønsket om mere information om tilbud tager vi også med i det videre arbejde", slutter Søren Rasmussen.

Mest Læste

Annonce