Dagplejen mangler børn: afsked med 31 dagplejere

Velfærd

03/9/13 11:55

Freja Eriksen

Et stærkt faldende antal fødsler i Kolding Kommune er den direkte årsag til, at kommunen nu bliver nødt til at tage afsked med 31 dagplejere.

Fødselstallet er faldet fra 1100-1200 om året i årene 2008 til 2010 til bare 875 nyfødte sidste år i kommunen, og det har naturligvis stor indflydelse på, hvor mange dagplejere, der er behov for.

"Det er trist, at vi nu må sige farvel til så stort et antal medarbejdere i Dagplejen, men på den anden side er vi naturligvis også nødt til at reagerer på den store nedgang i antallet af fødsler", siger formanden for kommunens Børneudvalg, Jørn Dohrmann.

"Ellers kommer vi jo til at stå med en stor overkapacitet og mange dagplejere, som vi ikke har nogen børn til".

Jørn Dohrmann understreger samtidig, at service-niveauet i Dagplejen forbliver uændret.

Der er således ikke tale om, at der er indlagt sparemål i forbindelse med afskedigelserne. Det er udelukkede tiltag, der skal sikre, at Dagplejen skal tilpasses de faktiske forhold.

Afskedigelserne af dagplejerne bliver fordelt over hele kommunen i forhold til, hvor der allerede er eller vil blive ledig kapacitet, og når der er tale om så mange som i dette tilfælde er det omfattet af loven om masseafskedigelser. Det betyder, at fagforeningen FOA også bliver inddraget i forhandlinger om vilkårene for afskedigelserne.

"Vi vil gennemføre disse afskedigelser så ordentligt som overhovedet muligt og hjælpe hver enkelt så meget, vi overhovedet kan, gennem processen", siger Dagplejens leder Joan Lindskov.

"Afskedigelser på en arbejdsplads påvirker det psykiske arbejdsmiljø, og det kan ikke gøres uden at bringe bekymringer og frustrationer med sig. Dem vil vi gøre, hvad vi kan for at mindske mest muligt".

Joan Lindskov understreger i den forbindelse, at de påtænkte afskedigelser på ingen måde skyldes utilfredshed med dagplejerens indsats, men alene kommer på tale fordi en reduktion af antallet af dagplejere i kommunen er en nødvendighed.

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce