Landets første OPP-plejecenter på vej

07/03/2012 13:33

Kolding Kommune

Kolding Kommune har taget et stort skridt mod åbningen af landets første plejecenter, der skal opføres og drives gennem et offentligt privat partnerskab (OPP). Ikke tidligere har nogen dansk kommune udbudt ”hele pakken” med byggeri, drift og pleje samlet til et konsortium. Det nye plejecenter placeres i Vonsild.

Det skete, da seniordirektør Lone Vesterman Rasmussen underskrev en kontrakt med rådgivningsfirmaet PricewaterhouseCoopers (PwC), og dermed lød startskuddet til det konkrete arbejde med at finde frem til den partner, der til sin tid skal stå for opførelsen og driften af det nye plejecenter.

”Det bliver en helt ny konstruktion, hvor det er kommunen, der ejer bygningerne, men hvor det bliver den partner, vi vælger, der skal stå for hele driften.
Samarbejdet med den private aktør bliver også et udviklingspartnerskab, hvori der ligger forpligtelser til at udvikle og implementere resultaterne i driften”, fortæller Lone Vesterman Rasmussen.

”I modsætning til de mere traditionelle udbud for drift af et plejecenter, som er meget detaljerede, så sker udbudet i denne sammenhæng på helt andre præmisser. Populært sagt så formulerer vi bare fra kommunens side hvor mange boliger, der skal indrettes og hvilke værdier og holdninger, der skal præge centret, og så må de potentielle partnere give deres bud på, hvordan de kunne tænke sig at føre det ud i livet”.

”Det betyder så også, at vores kommende partner vil få stor indflydelse i hele projekteringsfasen, når der skal tages stilling til indretning, materialer og under hele byggeriet” siger seniordirektøren.
”Vi forventer os rigtig meget af den proces, vi nu går ind i, og det bliver rigtig spændende i de kommende måneder at komme i dialog med de potentielle partnere, inden vi skal foretage den endelige udvælgelse.

En så omfattende OPP-aftale, som der bliver tale om ved plejecentret er ikke før set her i landet. Rådgivningsfirmaet PWC betegner det som en radikal nytænkning inden for området, fordi det indeholder hele pakken lige fra det første spadestik til dagligdagen med den konkrete pleje af de ældre beboere.

Mest Læste

Annonce