Lederne i Kolding får øget frihed til at styre økonomien

19/10/2012 13:53

Kolding Kommune

Kolding Kommune løsner nu tøjlerne og giver lederne øget frihed til selv at styre økonomien.

”vi har nok haft flere regler på økonomiområdet end mange andre kommuner. Med de nye principper for økonomistyring foretager vi en gennemgribende forenkling. Vi giver plads til, at de enkelte ledere får større fleksibilitet i styringen af pengesagerne inden for de udstukne rammer. Jeg forventer, at det vil reducere papirarbejdet og skabe større arbejdsglæde – vel at mærke uden at det går ud over økonomistyringen,” siger kommunaldirektør Rikke Vestergård.

Tallene taler for sig selv. Kommunens hidtidige kasse- og regnskabsregulativ og tilhørende bilag fyldte 95 sider. De nye principper for økonomistyring kan med bilag stå på 25 sider.

Væsentlighed og risikovurdering
Baggrunden for kursændringen er en erkendelse af, at styring via regler er uhensigtsmæssigt på nogle områder, da kommunen er en meget kompleks størrelse. Den samme regel kan være fornuftig i en del af virksomheden, men direkte hæmmende i en anden del af organisationen. Den enkelte leder skal derfor i højere grad selv kunne vælge, hvordan man lokalt bedst muligt styrer økonomien.

En væsentlig forudsætning for afskaffelsen af regler er, at man sætter noget andet i stedet. I Kolding Kommune har man valgt at indføre styring efter væsentlighed og risikovurdering. Disse to nye kernebegreber defineres således i de nye principper for økonomistyring:

”Den budgetansvarlige skal på baggrund af sagens karakter og omfang, sandsynligheden for svig samt medarbejderens kompetencer og erfaring, fastlægge omfanget af kontrollen.”

Fastlægger selv kontrolniveau
Fremover skal den enkelte budgetansvarlige selv fastlægge kontrolniveauet ud fra en række hensyn. Et tæt samarbejde med kommunens centrale økonomimedarbejdere skal sikre, at kontrolniveauet bliver fastsat på grundlag af en grundig vurdering.

”Uddelegering balancerer ofte på en knivsæg mellem ansvarsforflygtigelse og unødvendig kontrol. Jeg tror, at grunden til, at vi har svært ved at afskaffe reglerne er, at vi mangler noget at sætte i stedet. Det er vigtigt, at rummet for friheden er veldefineret. Rammerne skal være kendte - ellers skaber det usikkerhed,” siger Rikke Vestergaard.

De nye principper for økonomistyring vil langsomt blive rullet ud i løbet af efteråret, så lederne kan blive fortrolige og trygge ved den nye måde at gøre tingene på.

Mest Læste

Annonce