Ny folkeskole: Erstatter sløjd og håndarbejde med håndværk og design

Bæredygtighed

12/8/15 8:56

Nick Allentoft

Koldings skoler har fået et nyt fag på skemaet. Håndarbejde og Sløjd er væk, og erstattet af et nyt fag, der hedder ”Håndværk og Design”.

Kernen i håndværk og design er samspillet mellem teori og praksis. Eleverne arbejder fra idé til færdigt produkt, bruger håndværksteknikker, arbejder med forskellige materialer, primært tekstil, træ og metal og lader sig inspirere af deres dagligdag og skolens omverden. I forbindelse med udarbejdelsen af Fælles Mål for faget håndværk og design præciseres det, at der i dette fag skal arbejdes med innovation

Eleverne i Kolding Kommune har allerede et godt fundament for arbejdet med processerne, idet design, innovation og entreprenørskab har været en integreret del af skolernes praksis siden 2008. Det betyder, at designprocessens enkelte elementer er velkendte for eleverne, og at ord som idégenerering eller opdagelsesfase ikke er fremmedord for eleverne.

”Når vi er i dialog med skolerne er det tydeligt, at designprocesser efterhånden er en integreret tilgang både i undervisningen og i det øvrige pædagogiske arbejde, der foregår på skolen. Designprocesser har medvirket til, at vi ikke længere springer til den første løsning, men derimod undersøger og inddrager, indtil vi finder den bedste løsning,” siger Morten Kirk, der er konstitueret børne- og uddannelsesdirektør.

                   Læs også interview med Mattias Tesfaye, der vil skabe ligestilling mellem faglig og boglig viden

I Kolding har den designorienterede undervisning også udviklet konkrete produkter, eksempelvis er læringsspillet LUSK udviklet af skoleelever fra Kolding.

”Vi tror på, at arbejdet med design, innovation og entreprenørskab er fremtiden. Tilgangen er blandt andet virksom i forhold til, at eleverne oplever, at deres bidrag i processen er vigtigt for at opnå det bedst mulige samlede resultat. Metoden efterlader ingen, den inddrager alle med de talenter, der er deres,” siger Morten Kirk. 

I Kolding har man også gjort noget ud af at de udviklings- og designprocesser, der arbejdes med, er virkelige og ikke fiktive. Derfor har både det lokale erhvervsliv samt udfordringer internt i kommunen været brugt i undervisningen.

Hvis en klasse arbejder med grafiske udtryk, er det naturligt at inddrage det lokale reklamebureau, der både kan undervise eleverne i teknikker, men samtidig også kan få elevernes bud på, hvordan man kan løse en konkret problemstilling, der har aldersgruppen som brugere. Derudover har skoleelever også været inddraget i et projekt omkring bedre håndhygiejne i kommunens børnehaver.

 

Annonce