TV SYD flytter ind i synergipark

15/02/2011 13:44

Kolding Kommune

TV SYD og Kolding Kommune har lavet en hensigtserklæring, der sigter mod at Tv-stationen flytter til det nye Nordic Synergy Park ved Kolding. Målet er, at TV SYD begynder byggeriet i slutningen af året, da lokalplanen forventes at falde på plads i august. Det kommer ikke bag på Kolding Kommunes borgmester, at den første virksomhed allerede nu er på spring og vil rykke ind i parken:

”TV SYDs ønske understreger tre ideer med området: Viden, nyt byggeri og attraktiv placering. Dels er den allerførste virksomhed en kreativ vidensvirksomhed, dels får en af kommunens arbejdspladser en top moderne TV station og endelig får TV SYD en central placering i et attraktivt område med innovative og kreative virksomheder og mennesker, siger Jørn Petersen.

Nordic Synergy Park skal vokse sig til et 15 kvadratkilometer stort, grønt område, der skal rumme 30.000 arbejdspladser, forskning, uddannelser, fritidsaktiviteter og attraktive boliger - i synergi.

For TV SYD er placeringen lige ved motorvejen perfekt. Tv-stationens biler skal hurtigt kunne komme ud i landsdelen, og det bliver der optimale muligheder ved en placering i Nordic Synergy Park. Samtidig glæder stationen sig til for første gang i sin 28-årige historie at kunne rykke ind i et hus, der er bygget til tv-produktion.

”Det bliver fantastisk at få lov at præge byggeriet, så vi får et hus, der er skabt præcis til os. Vi glæder os meget til at komme i gang og jeg er sikker på, at vi næste år står med et hus, der vil gøre både vores hverdag og vores udsendelser endnu mere inspirerende”, siger TV SYDs administrerende direktør Hans Egon Lorenzen.

TV SYD får fra 1. januar 2012 mulighed for at sende døgnet rundt på en helt ny, regional kanal. Den øgede produktion betyder, at TV SYDs nuværende rammer på Elvej i Kolding ikke er optimale i fremtiden.

”Vi får brug for et fleksibelt hus, der løbende kan tilpasses vores behov og produktionskrav. Tv-teknikken udvikler sig hurtigt, og derfor skal vi have mulighed for at ændre indretningen i studier og andre produktionslokaler løbende. Den mulighed får vi i et nyt hus”, siger Hans Egon Lorenzen.

Det er aftalt, at TV SYD køber en grund på omkring 10.000 m2, og selve stationen vil være på maks. 5.000 m2. De berørte lodsejerne alle har været inviteret til møde, ligesom lokalplanen er ved at blive udarbejdet.

Mere om Nordic Synergy Park

Navnet Nordic Synergy Park – i daglig tale Synergiparken – illustrerer den grundlæggende idé med området. Synergi er nemlig det bærende element i hele etableringen af området. Synergi mellem virksomheder, mennesker og natur – på tværs af brancher, kulturer, nationaliteter osv. Filosofien er, at både virksomheder, mennesker og natur vokser hurtigere i Nordic Synergy Park, end de gør uden for parken. Visionen er da også: Nordic Synergy Park er magneten for inspiration og bæredygtig vækst. Styregruppen for projektet tæller repræsentanter fra Kolding Kommune, Business Kolding, Europas største udviklingspark Sophia Antipolis, Danmarks største forskerpark Scion DTU og Region Syddanmark. LM Wind Power er allerede etableret i parkens nordøstlige del. Se også www.businesskolding.dk.

Mest Læste

Annonce