Klogere af borgernes klager

Ledelse

10/06/2013 12:01

Claes Amundsen

Lejre Kommunes borgerrådgiver, Erik Asp Poulsen, er kommunens uafhængige ”ombudsmand”.

Han har netop fremlagt sin årsberetning for 2012 for Kommunalbestyrelsen for at gøre politikerne opmærksomme på, hvor i kommunen, der er plads til forbedring.

469 borgere henvendte sig i 2012 til Borgerrådgiveren og ca. 23% af henvendelserne var egentlige klager. Utilfredsheden skyldtes blandt andet sagsbehandlingstid, adfærd hos medarbejdere, manglende vejledning, med mere. Samtidig har Borgerrådgiveren også i 2012 udtalt sig kritisk om sagsbehandling i konkrete sager.

Borgmester Mette Touborg er godt til freds med, at Borgerrådgiveren kigger kritisk på de sagsforløb, han får henvendelser om:

- Det er jo det, vi har ansat ham til. Lejre Kommune håndterer rigtig mange sager hver dag, og heldigvis er langt de fleste problemfri, men det er vigtigt at høre, hvad der er årsagen til de utilfredse henvendelser. Når vi som Kommunalbestyrelse hører anbefalingerne fra Borgerrådgiveren, giver det os en god indsigt i, hvordan vi kan blive bedre til at håndtere borgernes henvendelser både fleksibelt og korrekt, uanset hvor i organisationen, man henvender sig, siger Mette Touborg.

Borgerrådgiver Erik Asp Poulsen fortæller, at borgernes henvendelser bliver brugt i form af konstruktiv kritik til kommunen:

– Når borgerne deler deres indtryk med mig, bliver kritikken brugt konstruktivt. Som eksempel på at kritikken fra borgerne tages seriøst, blev der i 2012 sat gang i et større forbedrende initiativ i Borgerservice, netop med udgangspunkt i borgernes utilfredshed. Derfor vil jeg meget gerne høre om det, hvis man, som borger eller erhvervsdrivende i Lejre Kommune, er utilfreds med kommunens sagsbehandling, service eller betjening, siger borgerrådgiver Erik Asp Poulsen.

Med årsberetningen har Borgerrådgiveren nu orienteret Kommunalbestyrelsen. Derefter udarbejder forvaltningen et forslag til en handleplan, der skal følge op på borgerrådgiverens anbefalinger.

Borgerrådgiveren fungerer som en slags kommunal ombudsmand, der vejleder og kan behandle klager for borgere, som vil klage over kommunens afgørelser og borgerbetjening. Borgerrådgiveren kan udtale kritik og komme med anbefalinger og forslag til forbedringer i kommunens administration. Borgerrådgiveren er uafhængig af kommunens administration, idet funktionen formelt refererer direkte til Kommunalbestyrelsen.

Mest Læste

Annonce