Besøgsrestriktioner på plejecentre fortsætter

15/6/20 6:14

Styrelsen for Patientsikkerhed har givet alle danske kommuner et påbud om at udstede midlertidige restriktioner for besøgendes adgang til plejecentre. Det sker for at forebygge og inddæmme udbredelsen af COVID-19. Påbuddet betyder, at der fortsat vil være begrænset adgang for besøgende på Lolland Kommunes plejecentre frem til 1. september 2020.

Borgerne på plejecentrene kan stadig hver især vælge 1-2 faste pårørende, som de må få besøg af. Besøgene skal foregå i udearealerne og efter forudgående aftale med plejecentret. Hvis en borger er kritisk syg eller døende, kan der laves en særlig aftale om besøg i lejligheden.

På plejecentrene er der etableret telte og ledige lokaler til besøg, og besøgene har indtil videre vist sig at fungere fint takket være et godt samarbejde mellem borgere, pårørende og medarbejdere. Lederne og medarbejderne er inde omkring alle aftaler for at sikre, at de hygiejniske forholdsregler om afstand, håndsprit og efterfølgende rengøring bliver overholdt. Af samme grund sørger medarbejderne for at vejlede de pårørende grundigt i, hvordan man undgår at blive smittet eller at bringe smitte videre.

På trods af omstændighederne har langt de fleste pårørende undervejs bakket op og hjulpet med at få besøgene afviklet på bedste vis.

”Vi har fuld forståelse for, at det her er en rigtig svær situation for både borgerne og de pårørende. Derfor gør vi også alt, hvad vi kan, for trods alt at skabe de bedste rammer for besøg under de vilkår, der nu en gang er. For lederne og medarbejderne i Lolland Kommune handler det først og fremmest om at få hverdagen til at glide og fortsat sikre ikke kun den enkelte plejeboligborger, men alle borgere og medarbejdere på plejecentrene mod smitte. Indtil nu har vores hygiejniske forholdsregler sikret, at vi ikke har haft smitte på vores plejecentre, og det niveau vil vi gøre vores bedste for at holde,” udtaler sektorchef for Ældre & Sundhed Søren Wollesen.

Pårørende og borgere på Lolland Kommunes plejecentre vil få vejledning i et nyhedsbrev inden for den kommende uge.

Annonce