Lollands vigtigste turistområde bliver skønnere

18/09/2012 13:42

Lolland Kommune

Onsdag den 19. september går byggeriet af projektet ’Porten til Lolland’ i landsbyerne Hunseby-Maglemer og Bandholm i gang. En sikker cykelvej, en havnepromenade og nye mødesteder skal fremhæve kvaliteterne omkring Lollands vigtigste turistattraktion, Knuthenborg Safaripark, til glæde for både beboere og de mange besøgende i safariparken. ’Porten til Lolland’ er del af partnerskabsprojektet Mulighedernes Land mellem Lolland Kommune og Realdania.

Hvert år besøger 250.000 mennesker Knuthenborg Park og Safari. Desværre har de mange besøgende i dag ikke nogen positiv betydning for landsbyerne omkring, når de mange biler blot passerer igennem Hunseby-Maglemer ind i safariparken og ud igen gennem Bandholm. Men ved at forbedre byrum, mødesteder og forbindelser rundt om Knuthenborg skal ’Porten til Lolland’ nu fremhæve de kvaliteter, der er i området: herregårdslandskabet, levende landsbymiljøer, skov og strand. Målet er at skabe bedre rammer for livet i de to landsbyer. Samtidig bruger man dét, at der er så mange safarigæster til at præsentere Lolland fra sin bedste side.

’Porten til Lolland’ er blevet til i et tæt samarbejde mellem borgere, kommune og arkitekter. Landskabsarkitektfirmaet Schønherr vandt sammen med Kuben Management og arkitektfirmaet Adept den indbudte arkitektkonkurrence om ’Porten til Lolland’, afholdt i 2011. Gennem en række møder og walkshops i området har borgere, arkitekter, Lolland Kommune og Realdania i fællesskab udviklet de endelige skitser til forandringer af byrum og forbindelser i og mellem de tre byer.

Knuthenborg Gods har også deltaget meget aktivt og konstruktivt i processen. Det har været afgørende, at Knuthenborg har indvilget i at lade cykelforbindelsen mellem Hunseby-Maglemer og Bandholm gå igennem Merret Skov. Det fælles engagement og vilje til at skabe nye løsninger fra både borgernes og Knuthenborgs side, krydret med solidt lokalkendskab, har ført til at en sikker forbindelse mellem landsbyerne for de mange bløde trafikanter der færdes i området nu kan blive etableret.

Udover cykelstien omfatter ’Porten til Lolland’ en havnepromenade og et nyt perronanlæg med venteskur til Museumsbanen i Bandholm. På Strandparken bliver der anlagt en ”solbro” som et dæk med trapper ned mod vandet. Området får også en legeplads til klatre- og balanceleg og sandkasse. I Hunseby-Maglemer forskønnes området omkring forsamlingshuset, hvor der bliver etableret ny klinkebelægning samt legeplads og grønne områder. Ved ”bytræet”, i svinget ved indkørslen til Knuthenborg, opføres en landskabsskulptur i træ. Skulpturen skal indbyde til leg og ophold og en ny træbro leder over Huns Å til nye P-pladser.

Entreprenøren indleder arbejdet 19. september, og det forventes afsluttet 12. december 2012.

Vibeke Grave, formand for Femern Bælt-, Erhvervs- og Kulturudvalget i Lolland Kommune, siger:

- Det bliver spændende at se resultatet af mange måneders arbejde ført ud i livet. Vi har haft en lang proces fra projektet blev sendt i udbud i en arkitektkonkurrence, til vi nu skal i gang i praksis. Men det har været en god proces, hvor vi har haft et glimrende samarbejde med borgerne i både Bandholm, Hunseby og Maglemer. Vi har fået gode lokale input, men samarbejdet har givet meget mere end det. Det vil være mere rigtigt at sige, at vi har udviklet hele projektet sammen. Jeg glæder mig til snart at præsentere et resultat, der holder mange år ud i fremtiden.

Karen Skou, projektleder i Realdania siger:

- Porten til Lolland er et fint eksempel på, hvordan man kan bruge en stor attraktion med mange besøgende som afsæt for både at skabe lokal udvikling og styrke et steds image. I det her projekt gør man det ved at opgradere og forbedre byrum og forbindelser mellem attraktionen og de landsbyer og naturområder, som ligger tæt ved den.
 

Mest Læste

Annonce