Byråd går på gaden i kampen for Middelfart Sygehus

Politik

21/01/2016 12:57

Nick Allentoft

TIL KAMP MOD SPAREPLAN: Grænsen for centralisering er nået, mener borgmester Steen Dahlstrøm. Lørdag den 23. januar går han og kollegerne på gaden flere steder i kommunen for at samle underskrifter ind imod Region Syddanmarks spareplaner for Middelfart Sygehus. Et samlet byråd kalder planerne for ’penge ud af vinduet’.

Underskrifterne tikker ind både på nettet og på papir i Middelfart i disse dage, efter, at Middelfart Byråd den 4. januar satte en kampagne i gang for at få folkelig opbakning mod lukningen af sygehus og skadesklinik. På den nyåbnede facebookside med navnet ’Bevar Middelfart Sygehus’ vinder sympatien for personalet frem og glade patienter deler deres frustration over udsigten til, at Regionen vil lukke noget, der i den grad fungerer. Nu går politikerne på gaden for deres sag.

Velfærdsstat eller velfærdssamfund

Vi har sat velfærd til debat i en tid, hvor kampen mellem velfærdsstat og velfærdssamfund er blevet afgørende for velfærdsmodellens fremtid.

Følg artikler og indlæg på temasiden her

Borgmester Steen Dahlstrøm mener, at argumenterne for at bevare sygehuset står i kø. Han forklarer:

”Der er flere ting i den her spareøvelse, som ikke giver mening. For det første, er regionens rygcenter allerede centraliseret en gang for 7 år siden med en sammenlægning af funktioner fra Ringe og Give. Dengang blev Middelfart valgt for den gode tilgængelighed med gode parkeringsforhold og nærhed til offentlig transport. Det er en central placering, som er nøje udvalgt, fordi den tilgodeser alle regionens borgere. Nu høster alle frugten af samspillet mellem forskning og medicinsk behandling samme sted og patienter henvises helt fra Aalborg, fordi personalet er så dygtige. Nej, der må være en grænse for centraliseringen”.

Penge ud af vinduet: Besparelsen kan ikke hentes hjem

Da Region Syddanmark åbnede det moderniserede Middelfart Sygehus med særligt indrettet rygcenter tilbage i 2009, så kostede det 44 mio. kr.. De penge, mener Steen Dahlstrøm, er smidt ud af vinduet, hvis Regionen gennemfører spareplanen:

”Den varslede besparelse på selve matriklen på ca. 14 mio. kan regionen kun hente hjem, hvis de sælger bygningerne. Og hvem vil købe 20.000 m2 sygehus? Og så skal der jo indrettes nye lokaler igen i Vejle. Det er ifølge regionen en udgift på 15 mio. kr. Imens vil det koste 3 mio. kr. årligt at holde Middelfart Sygehus i ordentlig stand til man finder en køber. Den ekstraudgift kan vi ikke finde beregning for nogen steder i sparekataloget”.

Besparelse på sengepladser står ikke mål med reelt behov

I den forgangne uge beskrev Middelfart Byråd på facebook, hvordan den sidste del af besparelsen på lukningen af Middelfart Sygehus skal findes i en reducering af sengepladser på Rygkirurgisk Sengeafdeling fra 18 til 13 pladser. Det fik afdelingens ansatte til at lægge et opslag på facebook, som forklarede af der samme dag var 24 patienter indlagt på afdelingen. Hertil fulgte en reel bekymring for, hvor Regionen tænker de patienter skal være henne i fremtiden, hvis afdelingen flytter til Vejle med plads til kun 13.

”Jeg håber mange vil skrive under på lørdag, når vi går på gaden fra kl. 10.45. Byrådet står sammen og på lørdag vil vi møde borgerne i både Nørre Aaby, Ejby, Strib, Brenderup og Middelfart. Jeg synes, at regionsrådspolitikerne skal lytte til argumentationen fra de mange fagpersoner, som fraråder en lukning af Middelfart Sygehus. Det er lige fra personale til praktiserende læger. Centraliseringen har nået en grænse, når man vil lukke noget, som åbenlyst fungerer effektivt.” slutter borgmesteren.

Fakta:

Middelfart Sygehus rummer Region Syddanmarks specialiserede rygcenter med både forskning, kirurgisk afdeling og sengeafsnit. Hertil kommer også røntgenafdelingen med 44.000 undersøgelser årligt, en smerteklinik, skadesklinikken og en lang række støttefunktioner – i alt 240 arbejdspladser placeret centralt i regionen.

Siden 4. januar har over 5000 skrevet under på nettet og et ukendt antal papirunderskrifter kommer løbende ind fra gymnasium, butikker, biblioteker, sygehuset selv og nu underskriftindsamling på gadeplan. Besøg facebooksiden www.facebook.com/bevarmiddelfartsygehus og skriv under på www.skrivunder.net/

Mest Læste

Annonce