Årets frivillig blev Karen Margrethe Fogh Nielsen fra Nørre Djurs Håndboldklub.

28/11/2012 14:26

Norddjurs Kommune

Stort fremmøde til frivilligdag Knap 120 personer mødte op til frivilligdagen d. 26. november, som i år fandt sted i Grenaa Idrætscenter. Her uddelte borgmester Jan Petersen diplom, buket samt pæne ord til årets frivillig, som denne gang blev Karen Margrethe Fogh Nielsen, formand for Nørre Djurs Håndboldklub siden 1988 og en aktiv ildsjæl i sit lokalmiljø.

”Med prisen til årets frivillig hædrer vi det frivillige arbejde og anerkender den store indsats, de frivillige yder. Karen Margrethe har sammen med sin mand Knud Ove lagt utroligt mange timer, energi og kræfter i arbejdet for klubben. Hun er både rollemodel, inspirator, motivator og tovholder. Hun er enestående til at rekruttere og fastholde den store skare af frivillige hjælpere og trænere, der gør det hele muligt”, sagde Jan Petersen blandt andet til vinderen.

Frivilligdagen blev en festlig affære med spisning, levende musik og livlig snak og aktivitet ved bordene.

Som noget nyt kunne man konstatere efter dagens valg, at frivilligrådet for første gang er besat på alle pladser med ni medlemmer og fire suppleanter – et tegn på voksende opbakning til og opmærksomhed på rådets arbejde. Denne udvikling betyder også, at det lykkedes at besætte to pladser med repræsentanter fra børne- og ungeområderne. Det giver en større bredde i frivilligrådet og lover godt for det fremtidige arbejde, hvilket glæder Jens Holst, der på frivilligdagen modtog genvalg som formand.

”Årets frivilligdag var atter en succes. Det var en fornøjelse at opleve det store fremmøde og det engagement, alle lægger for dagen i det frivillige arbejde. Jeg er sikker på, at det nyvalgte frivilligråd vil gøre en stor indsats”, siger Jan Petersen.  

Mest Læste

Annonce