Helle Støve ny myndighedschef i Norddjurs Kommune

30/11/2012 14:33

Norddjurs Kommune

Helle Støve tiltræder som Norddjurs Kommunes nye myndighedschef d. 1. januar 2013. Hun kommer fra en stilling som visitationschef i Holstebro Kommune. Videreudvikling og styrkelse af et stort, sammenhængende myndighedsområde med en endnu mere koordineret sagsbehandling er noget af det, Helle Støve ser frem til at arbejde med i sit kommende job som myndighedschef i Norddjurs Kommune.

Her får hun pr. 1. januar 2013 det samlede ansvar for myndighedsområdets ledelse, udvikling og drift - og skal også fungere som den samlende ledelsesperson for områdets ledere og medarbejdere.

Helle Støve har mange års erfaring indenfor ældreområdet og ser frem til at bruge sine kompetencer i en stilling med flere snitflader og fagområder. Hun skal i sit nye job fokusere på at skabe sammenhæng i både indsatser, processer og faglige strukturer. Det skal være udgangspunkt for endnu mere udvikling af området.

”Jeg glæder mig meget til også at arbejde med børn og unge og det specialiserede område. Jeg trives i udviklingsorienterede processer og er klar til at stå i spidsen for endnu mere sammenhæng i indsatsen. Der er etableret et godt fundament til at arbejde videre med de fremtidige udfordringer”, siger Helle Støve.

Borgeren skal være i centrum

Hun ser forventningsafstemning især på det specialiserede område som meget væsentligt. Borgerne skal informeres om, hvad kommunen kan tilbyde, og kvaliteten skal fastholdes ved at tænke i nye baner.

”Borgeren er centrum for de ydelser, vi leverer. Tværgående teams med mange kompetencer er en af vejene til at nå målet om en samlet indsats. Vi skal også være bevidste om, hvad vi leverer i dag – f.eks. gennem arbejdet med kvalitetsstandarder. At kende fundamentet og udgangspunktet er et springbræt til udvikling”, siger hun.

Myndighedsafdelingen blev etableret i januar 2011 som led i en større organisationsændring i velfærdsforvaltningen. Den består af myndighedschefen, økonomi og administration, et voksenteam, et ungeteam og et børne- og familieteam.

Ideen er at skabe en mere sammenhængende indsats, sagsforløb og mere tværgående institutioner og serviceydelser, der i højere grad tager udgangspunkt i borgerens konkrete og unikke behov.

Helle Støve, som har 14 års ledelseserfaring og var en ud af 9 ansøgere til stillingen, betegner sin ledelsesstil som dialogbaseret og med en høj grad af inddragelse.

”Inddragelse er vejen til ejerskab og en fælles følelse af, hvor man er på vej hen”, forklarer den kommende myndighedschef, som også ser frem til et tæt samarbejde på tværs i organisationen.

”Vi er én kommune og skal tænke i helheder, ikke kun indenfor mit kommende område, men generelt. Det fornemmer jeg, at Norddjurs Kommune har stort fokus på”, siger Helle Støve.

Velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen ser frem til samarbejdet.

”Jeg er meget glad for, at vi har fundet den rette person til at fortsætte det igangværende arbejde med opbygning af en fælles myndighedsafdeling og til at styrke og udbygge det tværgående samarbejde på velfærdsområdet og i Norddjurs Kommune som helhed”, siger han.

Myndighedschefen indgår i velfærdsforvaltningens chefgruppe sammen med velfærdsdirektøren, skole- og dagtilbudschefen, socialchefen, ældrechefen og sekretariatschefen. Myndighedsområdet har et budget på ca. 110 mio. kr. (netto) og ca. 55 medarbejdere.

Helle Støve afløser Margit Tang Møller, som går på pension ved udgangen af januar 2013.

Om Helle Støve

• 42 år.

• Uddannet Cand. Merc.

• Har arbejdet i bofællesskaber for fysisk og psykisk udviklingshæmmede og som hjemmehjælper.

• Kommer fra en stilling som visitationschef i kultur- og sundhedsforvaltningen i Holstebro Kommune, som hun har siddet i i to år.

• Forud for det arbejdede hun i tre et halvt år som bestillerchef i Aarhus Kommune indenfor sundhed og omsorg.

• Helle Støve bor i Silkeborg og er gift med Thomas. De har to piger på 7 og 10 år

Mest Læste

Annonce