Nordfyns Kommune vil involvere borgerne i frikommuneforsøg

Velfærd

13/10/2016 13:01

Nick Allentoft

Kommunen vil invitere bredt ind til en tænketank, der skal indkredse det nærmere indhold i forsøget med fokus på samskabelse og
Den 10. oktober blev Nordfyns Kommune udpeget til ét af otte frikommuneforsøg i samarbejde med Holbæk, Assens, Ringkøbing-Skjern, Slagelse og Aarhus kommuner. Kommunerne deltager som et netværk for at sparre med hinanden og styrke processen.

Frikommuneforsøg

Vi samler historier om og fra frikommunerne her

Med den nye status som frikommune, er der nu mulighed for at blive fritaget for en række regler og love i en forsøgsperiode frem mod år 2020. Formålet er at styrke samarbejdet mellem kommune og borger.

Borgmester Morten Andersen er glad for den nye status som frikommune. Han siger: - Det giver os mulighed for at tænke nyt og udfordre nogle af de regler og love, som kan spænde ben for de gode tiltag. I Nordfyns Kommune har vi i forvejen stor fokus på det aktive medborgerskab. Derfor ser jeg rigtig gode muligheder for at udvikle et endnu stærkere bånd mellem kommune og borger i løsningen af vores opgaver.   De konkrete tiltag skal afdækkes En status som frikommune giver ikke automatisk ret til at indføre nye tiltag. Næste skridt er at identificere de konkrete områder, hvor Nordfyns Kommune ønsker at udfordre den eksisterende lovgivning. Det vil naturligvis ske i tæt samspil med det lokale foreningsliv og de andre frikommuner i netværket. Derfor vil kommunen blandt andet invitere bredt ind til en tænketank, der skal gøre kommunen klogere på, hvilke konkrete ansøgninger, der skal arbejdes videre med.   - Vi har allerede selv gjort os nogle tanker om, hvor det vil være interessant at udfordre gældende love og regler, men vi skal også have vores borgere, de frivillige og foreninger på banen og høre deres idéer. Vi skal i fællesskab finde steder, hvor udviklingen hæmmes af stive regler og rammer, siger borgmester Morten Andersen.   Der skal ansøges om fritagelse Når de konkrete tiltag er afdækket, skal kommunen ansøge om præcis hvilke love og regler, de ønsker at blive fritaget for i forsøgsperioden. Den første ansøgningsrunde går i gang nu med frist den 1. december. Herefter skal de enkelte ministerier arbejde med ansøgningerne. De endelige forslag samles i et lovforslag, som Folketinget skal tage stilling til primo 2017. Kommunerne kan igen søge om fritagelser i maj og november 2017, hvis der kommer nye ønsker til at udfordre den eksisterende lovgivning og derved styrke samskabelsen.        

Mest Læste

Annonce