100 millioner til Odense Letbane

13/09/2012 14:31

Odense Kommune

- Vi er meget glade for, at Region Syddanmark via investeringen i letbanen styrker Odense som vækstmotor for hele regionen, siger Odenses borgmester, Anker Boye Onsdag besluttede Region Syddanmark på et møde i forretningsudvalget at bevilge 100 mio.kr. til Odenses nye Letbane.

Pengene skal gå til selve anlægget af letbanen, og dermed er endnu en del af den samlede finansiering på 1.8 mia. kr. på plads.

- Vi er meget glade for denne støtte fra regionen, siger borgmester i Odense, Anker Boye:

- Både fordi det er et absolut væsentligt bidrag til finansieringen af letbanen, men også fordi, det er en anerkendelse af letbanens betydning for hele regionen. Vi ved, at de større byer som Odense skal fungere som vækstmotorer, og alle de nye arbejdspladser på Campus, Syddansk Universitet og Nyt OUH, som letbanen skal servicere, vil komme ikke bare Odenses borgere, men borgere i hele regionen, til gode.

Letbanen vil desuden forbinde den allerede eksisterende infrastruktur, således at man kan komme fra ruterne mellem Øst- og Vestdanmark til den regionale Svendborg-linie, hvilket vil medvirke til at binde trafikken i hele regionen bedre sammen.

Letbanen er rygraden i udviklingen af Odense, og den skal ses i sammenhæng med de mange andre store investeringer i byen frem til år 2020, forklarer Anker Boye:

- Vi er i gang med en historisk stor vækststrategi for Odense, hvor samlede investeringer for 24 mia. kr over de næste 10 år vil ændre Odense fra at være en stor, dansk by, til at blive en moderne dansk storby. Det vil betyde flere mennesker, flere tilbud, flere arbejdspladser og en langt større mangfoldighed i byen, og til at binde det hele sammen, og dermed få fuldt udbytte af de store investeringer, er letbanen afgørende, siger han.

Med støtten fra Region Syddanmark står både kommunen, staten og regionen bag projektet, og det vil betyde, at man efter samme model som i Århus kan gå videre med den samlede finansiering.

Odense Letbane er nu i VVM-fasen, der skal afdække, hvilke virkninger letbanen vil have på det omgivende miljø. Medio 2014 forventes der at være etableret et anlægsselskab, hvorefter projektering og udbud af anlægsarbejdet går i gang.

Letbanen i tal:

* I 2020 vil det nye universitetshospital Nyt OUH stå færdigt, Syddansk Universitet skal udvides, og forsker- og vidensparken Cortex, på mere end 200.000m2 skal etableres. Letbanen skal betjene de ca. 60.000 mennesker, der dagligt får deres gang i det nye Campusområde og forbinde området med Odense by.

* 50.000 mennesker pendler dagligt over Odenses kommunegrænse til uddannelse eller arbejde. Samtidig flytter flere og flere til byen. Odense Kommune er den eneste af de fynske kommuner, der i de kommende år frem mod 2020 både vil opleve en stigende arbejdsstyrke og et stigende antal borgere samlet set. Letbanen skal servicere en del af disse pendlere.

* Et enigt byråd besluttede i februar 2011 at arbejde for en letbane i Odense. Borgmesteren fik med beslutningen mandat til at arbejde videre med projektets finansiering - dels i forhold til forhandlinger med staten, dels i forhold til tilvejebringelsen af kommunens egen andel af finansieringen.

* Odense Kommune har bevilget 43,2 mio.kr. til Odense Letbane og med en engangsbevilling på 177,3 mio. kr. i i juni har Odense kommune sikret 220,5 mio.kr af den samlede anlægssum. Den resterende del af Odense kommunes andel af finansieringen forventes tilvejebragt via lånefinansiering.

* Et bredt flertal i Folketinget har med aftalen om bedre og billigere kollektiv trafik afsat 19.mio.kr til Odense Letbane. Med aftalen ønsker parterne at forcere og optimere den kommende undersøgelses- og planlægningsproces, så udbuds- og anlægsarbejdet kan komme i gang i tide i forhold til målet om projektets færdiggørelse i 2020.

 

Mest Læste

Annonce