Odense Kommune vedtager veteranstrategi

Velfærd

27/10/2015 11:46

Nick Allentoft

Efter et forarbejde med otte organisationer inden for veteranområdet samt familier og veteranerne selv har Odense Kommune nu udfærdiget en veteranstrategi. Se strategien her.

Strategien skal forbedre forholdene og fremtiden for soldater, plejepersonale, læger og andre tidligere udsendte til krigsområder i en international operation.

902 odenseanske veteraner er målgruppen for den nye strategi. Heraf er de 846 i den arbejdsdygtige alder.

- Langt de fleste kommer heldigvis styrkede hjem fra en international mission med både erfaring og viden og genoptager deres tidligere liv. Men andre kommer hjem med psykiske mén eller fysiske mén, der gør, at vi skal hjælpe og støtte dem med at komme videre i uddannelse og job.

- Disse veteraner er målgruppen for vores nye strategi.

 

Det siger rådmand Steen Møller fra Odense Kommune, der i Beskæftigelses- og Socialudvalget har oplevet en stor og bred opbakning til at skabe den strategi, der fremadrettet lægger linjen for arbejdet med de hjemvendte, der kæmper med at vende tilbage til en normal hverdag. Udvalget har arbejdet med strategien igennem et halvt år, og der er særligt fokus på arbejdsidentitet, involvering, medbestemmelse og empowerment og samarbejde på tværs.

 

- Jeg har mødt mange veteraner i netværk, på virksomheder og i forbindelse med arbejdet for at etablere Veteranhjem Odense. Vi ved, at hårdt ramte veteraner typisk har behov for én indgang og én koordinerende sagsbehandler, der hjælper – eller måske tager imod helt uden for åbningstiden eller på en anden adresse. Vi skal møde veteranerne på deres præmisser.

 

- Og så skal vi huske, at målet er selvforsørgelse. Det øger selvværdet. Først når vi er lykkes med det, er vi helt i mål med den enkelte veteran, siger Steen Møller.

 

Ved en veteran forstås en person, der – som enkeltperson eller i en enhed – har været udsendt i mindst én international operation. Personen kan fortsat være ansat i forsvaret eller anden myndighed, men kan også være overgået til det civile uddannelsessystem, arbejdsmarked eller andet.

 

Der findes 33.000 danske veteraner og heraf altså 902 i Odense Kommune.

Mest Læste

Annonce