Medarbejderne vil vide mere om velfærdsteknologi

24/01/2013 14:01

Odsherred Kommune

De ansatte i ældreplejen foreslår, at de er med til visitation af beboere på plejecentrene og ser gerne mere inddragelse i udmøntningen af den nye ældrepolitik.

Medarbejderne i ældreplejen i Odsherred Kommune er positivt nysgerrige over for den nye velfærdsteknologi, men vil gerne vide mere og inddrages i beslutninger om anvendelse af eksempelvis robot-toiletter og anden moderne teknik i ældreplejen. Inddragelse, indflydelse og dialog omkring udmøntningen af kommunens nye ældrepolitik står i det hele taget højt på medarbejdernes ønskeseddel, viste flere af udsagnene ved det tredje og sidste dialogmøde mellem Social- og Sundhedsudvalget og medarbejdere i ældreplejen onsdag den 23. januar 2013 i Asnæs Forsamlingshus.

Social- og sundhedsudvalgsformand Michael Kjeldgaard indledte med at ridse baggrunden og processen for ”Det gode og sunde ældreliv” op. Efter høringsfristens udløb har udvalget ønsket at få en nærmere dialog og en uddybning af medarbejdernes høringssvar og har derfor afviklet tre dialogmøder over et par timer, hvor ordet var frit, men fokus var, hvad man som medarbejder er stolt af på ældreområdet i dag, og hvad man ser som muligheder og udfordringer i politikken.

- Ordet er frit i dag, og der er fri debat både om det positive og om det negative i jeres dagligdag, lød opfordringen fra Michael Kjeldgaard, inden dialog ved de fem borde. Forinden havde Odsherred Teater givet smagsprøver på en kommende miniforestilling med udgangspunkt i ældres egne livshistorier.

Blandt udsagnene efter borddialogen var følgende:

- Vi har gode chefer.

- Vi er glade for sundhedscafeen.

- Transportproblemer og afstande er en udfordring for at afhjælpe ufrivillig ensomhed.

- Vigtigt at vore plejecentre har et godt image i lokalområdet.

- Vigtigt med ildsjæle.

- Ældre i sommerhus, som senere skal på plejehjem, skal vi hjælpe med at få et netværk.
- Stolt over at nå arbejdet trods nogen gange uregerlige borgere.
- Vi udnytter vores faglighed og samarbejder godt døgnet rundt.

- Der bliver lavet god og spændende mad, også til ud af huset.

- Samarbejdet med de frivillige er godt.
- Vi vil gerne have raskere borgere ind på plejecentrene.
- Godt det er et hjem og ikke en institution.
- Vi siger nej til tomme stuer, så hellere arbejde på at få ensomme og gamle til at flytte ind.
- En medarbejder på plejecentret bør være med visitator ved visitation til en plejecenterbolig.
- Glædeligt med udsigt til genoptræning fire steder i kommunen, det skal nemlig gå hurtigere med genoptræning efter sygehusophold, i dag er ventetiden op til fire måneder.
- Vi vil gerne oplyses mere om velfærdsteknologi.
- Vi er på Grønnegården stolte over vores kollegaskab, vi bakker op og hjælper hinanden.
- Vi er trygge ved jobbet og kan bede om faglig sparring.
- Vi er stolte over forholdene og kan løfte i flok og har med glade borgere at gøre.
- Der er også plads til fokus på det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.
- Skiftet mellem dag- og aftenvagter fungerer rigtig godt med fin overlevering af
oplysninger om borgeren.
- Det er konstruktivt med en indsats på det forebyggende område.
- I dag hedder det rehabilitering i stedet for egenomsorg, og vi bør gør mere ud af at
fortælle borgere og pårørende, hvad det går ud på.
- Vi håber, at denne ældrepolitik også fortsætter uanset det politiske flertal i byrådet.
- Vi er stolte af den måde, politikken er blevet til på.
- Trods nedskæringer er den personlige pleje holdt intakt.
- Personalet er smilende og omstillingsparate.
- Rengøring hver tredje uge er for lidt.
- Der er opgaver, som i dag ikke kan udføres, da der er skåret ind til benet, bl.a. blodprøveudtagning, afrimning af borgers fryser og lægebesøg, og det er virkelig et problem.
 Når der skæres ned, går det ud over de svageste borgere.
 Vi har en udfordring allerede i dag med gamle, der er alkoholikere, misbrugere og udadreagerende, måske man i dele af et af de sydlige plejecentre, hvor der er ledig plads, kan indrette specialplejehjem for denne gruppe.

- Vi opfordrer politikerne til at spørge personalet noget mere om forholdene.
- Politikerne må blive bedre til at fortælle om servicestandarden og kvalitetsniveauet, som er besluttet og som politikerne vil lægge ryg til.
- Der er gode store og lyse lejligheder på plejecentret.
- Vi taler respektfuldt til hinanden.
- Vi får det bedste ud af rammerne.
- Det er et dilemma, at man kommer til at yde mere, end servicerammerne egentlig tilsiger, fordi man selv synes, de ikke er gode nok.
- Det er vigtigt med supervision.
- Vi er stolte over de faglige udfordringer.
- Dagcenter og daghjem bør være åbne for alle.
- Nogen steder er vi nærmest afhængige af de frivillige, kommunen bør påskønne frivillige mere. 

Vedtages i februar
Social- og Sundhedsudvalget behandler høringssvarene sammen med udsagnene fra de tre medarbejdermøder 9., 16. og 23. januar 2013 på møde i februar, hvorefter ældrepolitikken efterfølgende vedtages Byrådet.

Mest Læste

Annonce