36 mio fra Satspulje: Bedre hjælp til 27.000 børn og unge i familier med misbrug

Velfærd

12/2/16 10:23

Nick Allentoft

Midtjyske børn og unge, der vokser op i familier med stof- eller alkoholproblemer, får nu tilbud om gratis behandling. 11 midtjyske kommuner har fået 36 millioner kroner fra satspuljen til at gennemføre projektet over de næste fire år.

Godt 27.000 børn og unge mellem 0 og 25 år i de 11 kommuner vokser op i familier med alkohol- eller andre problemer med rusmidler. Det er vurderingen på baggrund af tal fra Statens Institut for Folkesundhed.

”Der er således en stor gruppe af børn og unge, der vokser op under vanskelige betingelser, og som kan kategoriseres som sårbare unge, der kan have brug for støtte eller et behandlingstilbud,” hedder det i kommunernes ansøgning til statspuljen. Målgruppen er alle børn og unge mellem 0 og 25 år.

Med projekt BRUS udvides de kommunale tilbud om behandling af rusmiddelproblemer dermed til også at omfatte de alvorlige konsekvenser, det kan have for børn og unge at vokse op i et miljø præget af misbrug.

Behandlingstilbuddet består både af individuelle samtaler og samtalegrupper for børn og unge eller familiesamtaler for den enkelte familie. Formålet er at styrke børn og unges muligheder for at håndtere de udfordringer, som en opvækst i en familie med rusmiddelproblemer, medfører.

Også fokus på forældrene

Desuden er målet, at tilbuddet til børn og unge vil skabe så god kontakt til familierne, at forældrene motiveres til at gå i egentlig behandling for misbruget. Det er dog ikke nogen betingelse for, at et barn eller en ung kan benytte tilbuddet, at forældrene går i behandling.

Tilbuddene etableres så vidt muligt lokalt i de 11 kommuners rusmiddelcentre, så der dermed skabes den korteste vej mellem samtalebehandling til børnene og de unge og en rusmiddelbehandling til forældrene.

For at få fat i målgruppens børn og unge så tidligt som muligt og for at nå så mange som muligt på de unges egne præmisser suppleres de fysiske samtaler med muligheden for en digital behandling via både et centralt og et lokalt chat-rum. Det sker gennem et samarbejde med Center for Digital Pædagogik og den etablerede rådgivningsplatform Cyberhus.dk.

De 11 kommuner er: Aarhus, Randers, Herning, Skive, Ikast-Brande, Norddjurs, Syddjurs, Samsø, Odder, Skanderborg og Hedensted.

 

Annonce