Embedslæger samles i Randers

29/10/2012 12:06

Randers Kommune

Embedslægerne i Aalborg og Århus skal fremover have hjemme i Randers Kommune. Ved at samle aktiviteterne kan embedslægerne opnå et stærkere fagligt fællesskab og mere faglig fordybelse.


Fremover kommer Randers Kommune til at være hjem for både Region Midtjyllands og Region Nordjylland embedslægeinstitutioner. Det betyder, at 16 læger og ca. 10 andre medarbejdere fremover skal servicere begge regioner ud fra en base i Randers.
”Det er to stærke institutioner, der bliver lagt sammen i Randers og ambitionen er, at tage det bedste med fra begge steder,” fortæller Henrik Trykker, der er ledende embedslæge i Sundhedsstyrelsen.

Større faglig fordybelse
Henrik Trykker er selv en af dem, der snart skal flytte arbejdspladsen til Randers. Og han forventer, at samlingen af embedslægerne i Randers vil styrke lægernes faglighed:
”Når vi samler ressourcerne bliver der bedre grundlag for specialisering og en højere grad af teamdannelse blandt embedslægerne. Det vil give mulighed for en større faglig fordybelse,” konstaterer han. Men foreløbig handler det om at finde det sted, der skal være embedslægernes nye arbejdsplads i Randers:
” - og så regner vi med at flytningen finder sted i løbet af foråret,” tilføjer Henrik Trykker.

Positivt for Randers
At det netop blev Randers, som valget faldt på, glæder borgmester Henning Jensen Nyhuus, der tidligere har været i kontakt med embedslægeinstitutionerne om en mulig flytning.
”Randers har længe været underforsynet med statslige arbejdspladser. Derfor glæder det mig, at embedslægerne, som dækker en meget stor del af Jylland, fremover skal have til huse i Randers,” siger borgmesteren og tilføjer:
”Randers er et naturligt valg, da vi ligger helt centralt placeret i forhold til at servicere både Region Midtjylland og Region Nordjylland. Samtidig har vi i forvejen et stærkt sundhedsfagligt fællesskab i vores nye sundhedscenter på Thors Bakke. Uanset embedslægernes kommende placering i byen vil alle kunne profitere af et stærkere fagligt fællesskab på sundhedsområdet, og Randers Kommune vil få underbygget sin position som en by, hvor sundhed er højt prioriteret.”

Ændring af Sundhedsloven
Tidligere på året er det besluttet, at Region Syddanmarks embedslæge skal flytte til Kolding og nu samles resten af de jyske embedslæger altså i Randers. Embedslægerne har til opgave at hjælpe myndighederne med at fremme befolkningens sundhed. Embedslægen yder derfor bl.a. rådgivning inden for sundhed samt social- og miljømedicin til diverse forskellige offentlige myndigheder. Samtidig har embedslægen en række tilsynsforpligtelser herunder tilsyn med plejehjem.


Kontaktinformation:
Yderligere oplysninger:
Henrik Trykker, ledende embedslæge, 72 22 79 70
Henning Jensen Nyhuus, borgmester i Randers, 89 15 10 00.

Mest Læste

Annonce