Gode forhold på socialområdet i Randers

Velfærd

30/01/2012 09:53

Nick Allentoft

21 uanmeldte tilsyn på bosteder for socialt udsatte og borgere med handicap i Randers Kommune har ikke givet anledning til kritik. Socialudvalgsformand Susanne Koch glæder sig over, at det trods besparelser på området er lykkes at bevare en høj kvalitet i tilbuddene.

”Det er selvfølgelig først og fremmest glædeligt for de borgere, som bor på vores tilbud, at forholdene er i orden. Men det er også et stort skulderklap til personalet. De gør en fantastisk indsats, selvom vi har været inde i en svær periode med store besparelser på området,” siger Susanne Koch.

I alt har 21 bosteder for socialt udsatte og borgere med handicap i Randers Kommune haft uanmeldt besøg i 2011. Tilsynene er gennemført af BDO Kommunernes Revision, der uanmeldt er mødt op en tilfældig dag for at se på forholdende.

Fokus på yderligere kvalitetsudvikling i 2012

BDO betegner på baggrund af besøgene flere tilbud som velfungerende. Det bliver desuden fremhævet, at beboere trives i trygge omgivelser og, at personalet er fagligt velkvalificeret.

Af ting der kan forbedres bemærker BDO, at der på nogle bosteder er tekniske vanskeligheder med ”Bosted Systemet”. (Et it-system for personale, beboere og pårørende), og at den skriftlige dokumentation af den indsats, der bliver gjort, enkelte steder kan blive mere stringent.

”Vi har fra forvaltningens side arbejdet målrettet med kvalitetsudvikling af tilbuddene. Sammen med KL laver vi løbende effektmålinger af vores arbejde, og vi er blandt de første kommuner, som har udviklet kvalitetsstandarder på det sociale område efter Dansk Kvalitetsmodel. Det arbejde fortsætter i 2012, og her har vi netop fokus på de problemstillinger, som BDO har bemærket” siger Torben Rugholm, socialchef i Randers Kommune.

Det er lovpligtigt, at der hvert år er tilsyn med socialområdets tilbud. Tilsynene veksler mellem anmeldte og uanmeldte.

Mest Læste

Annonce