Jægere hjælper Randers Kommune

07/05/2012 08:13

Randers Kommune

Jægere fra lokale jagtforeninger skal hjælpe Randers Kommune med at skyde råger i de kommunale parker og grønne områder.

Mange borgere, som er naboer til en rågekoloni i Randers by, føler sig meget generet af larmen fra de mange fugle. Rågerne ankommer til deres kolonier allerede i februar, hvor de under stor larm begynder at etablere deres reder. Senere i maj måned er ungerne ruget ud og skal fodres, hvilket også sker meget støjende. Samtidig kan de stigende antal rågekolonier være til fare for menneskers sundhed, når kolonierne kommer for tæt på vores boliger. Derfor vil Randers Kommune forøge indsatsen med at regulere rågerne i deres kolonier.

Naturvejleder Lars Maagaard, der også er kommunens vildtbiolog, har inviteret jagtforeningerne i kommunen til at deltage i reguleringen af rågerne i byen. Syv af de tolv jagtforeninger i Randers Kommune har givet tilsagn om at hjælpe. Det har nu givet et korps på godt 30 jægere, der frem til 15. juni vil være at finde ved byens rågekolonier.

Rågekolonierne på de kommunale arealer omfatter Skovbakken, Gethers Anlæg, Fiskergårdsvej, læbælte ved Haslund, Læbælte ved Romalt boulevard, samt nogle enkelte mindre kolonier. Der er i alt godt 250 reder. Det forventes, at der bliver skudt omkring 500 rågeunger.

Regulering af råger i ynglesæsonen foregår ved, at jægerne må skyde de store unger, når disse forlader reden. De voksne fugle må ikke skydes. Rågeungerne i Randers kommune skal skydes med kraftige luftgeværer. Forud for afskydningen af rågerne er der søgt tilladelse hos Miljøministeriet til regulering af rågerne. Der gives en tilladelse til hver enkelt koloni.

Tilladelsen gives kun, hvis kolonien er til skade for menneskers sundhed, hvilket blandt andet betyder, at kolonien skal være nærmere end 200 meter fra beboelse.

”Randers har gennem mange år altid haft rågekolonier på visse lokaliteter. Og vi har i de sidste par år oplevet, at der er opstået nye kolonier. Ligesom de eksisterende gamle kolonier er vokset med et stort antal reder. Det er en tendens, som vi forventer, der vil fortsætte med at udvikle sig. Vi vil derfor øge indsatsen fremover,” fortæller Lars Maagaard.

Det betyder blandt andet, at Randers Kommune vil søge tilladelse til, at skyde de voksne fugle, når de ankommer til ynglepladsen i det tidlige forår i udvalgte kolonier.


 

Mest Læste

Annonce