Konkurrence og samlet administration af kørselsopgaver giver besparelse på op til 8 mio. kroner

31/5/12 3:03

Randers Kommune

Alt tyder på, at Randers Kommune fremover vil spare mellem 7 og 8 mio. kroner om året på udgifter til kørsel med borgere. Det er resultatet af et EU-udbud på området. Den årlige udgift har hidtil været på ca. 40 mio. kroner.

De udbudte kørselsopgaver drejer sig primært om kørsel til og fra specialskoler og specialklasser på folkeskoler, specialbørnehaver, fritidstilbud, aflastning og genoptræning samt aktivitetscentre på ældreområdet.

Den samlede opgave har så stor en værdi, at det er et lovkrav, at den kommer i et EU-udbud. Randers Kommunes økonomiudvalg vedtog i juni 2011 en udbudsstrategi for kørselsområdet, hvor det indgår at opgaverne udbydes under ét med det formål at forbedre økonomien på området. Det er Randers Kommunes kørselskontor og indkøbskontor, der har stået for udbuddet.

Økonomiudvalget har i januar 2012 fastsat en række krav til opgavens løsning, og at tilbudsgiverne ville blive vurderet på prisen – hvis de i øvrigt levede op til kravene.

En række forskellige selskaber har budt på dele af kørselsopgaven og har haft frie rammer for, hvordan de hver især ville organisere kørslen, så længe kommunens kvalitetskrav – fx om maksimal køretid for borgerne – blev overholdt. Konsekvensen var tilbud, som er væsentligt billigere end i dag.

”Vi havde i vores budgetlægning forudsat en besparelse på 1,5 mio. kroner, men glædeligvis ser den ud til at blive meget større. Det viser, at det er godt for kommunens, og dermed vores fælles udgifter, at vi udsætter relevante opgaver for konkurrence. Besparelsen vil indgå i vores budgetlægning,” siger Henning Jensen Nyhuus, borgmester i Randers Kommune.

I alt har seks selskaber vundet kørselsopgaver – selskaberne er fra både Randers Kommune og fra omegnskommuner.

Forud for udbuddet har Randers Kommune samlet administrationen vedrørende personbefordring i et kørselskontor. Kørselskontoret vil løbende følge op på, hvorledes kørselen bliver tilrettelagt, og hvordan udgifterne udvikler sig.

”Forvaltningen i Randers Kommune vil nu være i tæt dialog med både institutioner og leverandører, sådan at vi sikrer, at kørslen fungerer bedst muligt for borgerne. Borgerne skal fortsat opleve en tryg og god kørsel – også selvom der sidder en ny chauffør bag rattet,” siger Henning Jensen Nyhuus.

Der er tegnet kontrakter med vinderne af udbuddet og startdato vil være i august 2012.

Kontaktinformation:
Borgmester Henning Jensen Nyhuus: 5156 2900
Stabschef Rasmus Bak-Møller: 5156 2079

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce