Mere erhvervsvenlig i fællesskab

08/11/2012 14:18

Randers Kommune

Flere nye tiltag fra Randers Kommune skaber fornyet gejst og tro på, at arbejdsmarkedets parter i fællesskab kan styrke servicen overfor virksomheder. Dermed er en bedre placering i kommende DI-målinger af erhvervsvenlighed i sigte


”En placering i Top 20 over de bedste erhvervskommuner i Danmark i løbet af fire år” – det er et af målene i Randers Kommunes nye erhvervspolitik ”Partnerskab for vækst”. På et netop afholdt dialogmøde præsenterede Randers Kommune en række tiltag, der skabte fornyet tro på, at i fællesskab kan arbejdsmarkedets parter nå det mål.

”Der er ingen tvivl om, at vi alle vil det her. Vi havde et konstruktivt og spændende møde. Der var virkelig gejst, ikke mindst da vi blev præsenteret for kommunens kommende tiltag, som i den grad er store skridt i den rigtige retning. Det er netop ved at stå sammen og rykke endnu tættere sammen, at vi skaber den bedst mulige erhvervsservice,” fortæller Søren Fischer, formand for DI Randers-Norddjurs.

Jævnlige dialogmøder
Han repræsenterer en af de parter som sammen med LO, Randers Erhvervs- og Udviklingsråd og Randers Kommune jævnligt deltager i fælles dialogmøder. Parterne var i sidste uge inviteret af borgmester Henning Jensen Nyhuus, Randers Kommune og kommunens erhvervsudvalg.

”Vi har netop været sammen for at sætte fokus på erhvervsliv og vækst i Randers Kommune. Vi har en ambitiøs erhvervspolitik, som vi er ved at udmønte. Det gøres bedst i en dialog med arbejdsmarkedets parter, og jeg er rigtig glad for, at de tiltag vi nu gør sammen også allerede høster stor anerkendelse,” siger Henning Jensen Nyhuus.

Formand for erhvervsudvalget i Randers Kommune, Daniel Madié (K):
”Jeg er glad for, at det nu igen er blevet bekræftet, at det er de helt rigtige faktorer, vi har valgt at sætte fokus på for at øge erhvervsvenligheden – det gælder både erhvervspolitiske tiltag som nedsættelse af dækningafgiften, en ny pulje til iværksætteri og kommende tiltag i forvaltningen,” siger han.

På mødet, der foregik 1. november 2012, præsenterede direktør for Miljø og Teknik, Lene Andersen, en række tiltag, som skal skabe en bedre service for erhvervslivet.

Nem kontakt og helhed
”Erhvervslivet skal opleve, at de kan komme i kontakt med os, at vi lytter og hjælper med at finde løsninger. Hvis en virksomhed henvender sig med ét spørgsmål, for eksempel for at søge en byggetilladelse, så skal de have hjælp til det og også have et bud på, om de eventuelt skal søge andre tilladelser, for eksempel en miljøtilladelse,” fortæller Lene Andersen.

Samtidig vil forvaltningen gå igennem sine arbejdsgange for at sikre, at en virksomhedsleder, der henvender sig med mere komplekse planer bliver modtaget af en helhedsvurdering.

”Vi kalder det en stjernehøring, og den sikrer, at virksomheden hjælpes med både at få taget byggehensyn, miljøhensyn, planhensyn osv. Det er vores opgave og ikke alene virksomhedens at finde ud af, hvor mange hensyn, der skal tages, når de henvender sig,” siger Lene Andersen.

Den nye service vil især gøre en forskel for de virksomheder, der oplever, at det er svært at finde rundt i både forvaltninger og regelsæt.
Lene Andersen vil meget gerne både fortælle om de mange tiltag i de erhvervsnetværk, som måtte have lyst til et besøg og en dialog om, hvad virksomhederne mener, at forvaltningen kan gøre bedre.

Om kort tid ruller desuden en brugerundersøgelse ud til erhvervslivet i Randers Kommune. Målet er at få en uddybning af de spørgsmål og svar, som DI’s seneste undersøgelse giver. I den seneste undersøgelse af erhvervslivets oplevelse af service, fik Randers Kommune en 67. plads. Svarene kommer til at have en indflydelse på, hvilke tiltag Randers Kommune yderligere vil lave for at styrke erhvervsservicen.

Helt rigtige tiltag
Fra både LO, Randers Erhvervs- og Udviklingsråd og DI Randers-Norddjurs er reaktionen, at det er de helt rigtige tiltag, som nu er sat i værk.

”Disse tiltag falder fint i tråd med den måde, vi også gerne vil arbejde med virksomhedsservice hos REU. Der er ingen tvivl om, at vi netop i fællesskab kan skabe de bedst mulige vilkår for, hvordan virksomhederne oplever vores service,” siger Uffe Færch, konstitueret direktør i Randers Erhvervs- og Udviklingsråd.

Hos LO er Ejvind Clemmensen også begejstret.
”En god erhvervsservice betyder, at det bliver nemmere som virksomhed på den ene side at leve op til en række lovhensyn, få god sparring på at gøre dette mest hensigtsmæssigt og på den anden side at styrke virksomhedens muligheder for vækst. Og det har vi brug for. Jeg er helt overbevist om, at dette er den helt rigtige vej og ved at stå sammen, er jeg sikker på, at vi kommer i mål med at få flere arbejdspladser til Randers.”
 

Mest Læste

Annonce