Mere læring i børnehaven skal bryde den sociale arv

Velfærd

03/07/2014 08:07

Nick Allentoft

Randers Kommune vil styrke trivslen og indlæringen i de kommunale dagtilbud. Efter sommerferien begynder Randers sammen med 13 andre danske kommuner udviklingsprogrammet ’Fremtidens Dagtilbud’.

Men med nye krav til danske børns skolegang opstår, der også nye behov for børns udvikling og læring allerede i børnehaven. Ganske vist har læring været et primært fokusområde i børnehaven, siden Folketinget i 2004 indførte en reform på daginstitutionsområdet. Men hvis Skolereformen skal skabe større sammenhæng mellem dagtilbud og skole som forventet, er det nødvendigt med et endnu større fokus på læring i børnehaven.

”Børn lærer hele livet og er meget modtagelige fra at de er små. Det er vi i Randers Kommune meget bevidste om, og gør derfor også meget ud af at arbejde med begrebet læring,” siger børnechef i Randers Kommune, Dorte Brøns.

 

Institut for Pædagogik og Læring ved Aarhus Universitet, Center for Børnesprog ved Syddansk Universitet og Rambøll Management Consulting har fået midler fra Socialstyrelsen til sammen med 14 danske kommuner at udvikle og afprøve udviklingsprogrammet ’Fremtidens Dagtilbud’. Udviklingsprogrammet skal give viden om, hvordan man understøtter børns læring og udvikling gennem en mere målrettet og systematisk pædagogik – baseret på konkret forskning. Det er blandt andet målet at bryde den sociale arv. Mange børn slægter stadig deres forældre på. Selv med uddannelsesstøtte og et stort udbud af uddannelser er der trods alt relative få mønsterbrydere.

 

Pilotinstitution har tyvstartet projektet

I den randrusianske børnehave Regnbuen har man endnu inden udviklingsprogrammet er begyndt, stiftet bekendtskab med programmet som pilotinstitution. Pædagogerne Anette Fischer Mogensen og Rebecca Stegger må af hensyn til de senere forskningsmæssige resultater, desværre ikke gå i deltaljer med indholdet i programmet. Begge er de dog enige om, at der er behov for ’Fremtidens Dagtilbud’ ligesom de er enige om kvaliteten i udviklingsprogrammet.

 

”Der er tale om et program, der bygger på anderkendt forskning, det er ikke alene med til at højne kvaliteten. Det er også med til at underbygge succesen i de pædagogiske redskaber, som er beskrevet i programmet. Som pædagoger kan vi godt have en fornemmelse og nogle konkrete værktøjer. Med et forskningsbaseret projekt som dette, bliver det til en mere kompetent viden om, hvordan børn bedst lærer og udvikler sig,” siger Anette Fischer Mogensen.

 

”Det handler blandt andet om, hvordan vi bedst styrker børnenes skoleparathed. Børn har vidt forskellige forudsætninger, men de skal i stigende grad gøres klar til at begynde i skolen omkring 5 – 6 års alderen. Det bliver bestemt af samfundets overordnede lov og rammer. Med ’Fremtidens Dagtilbud’ får vi som pædagoger nye værktøjer til at håndtere denne opgave,” siger Rebecca Stegger.

 

Derudover har ’Fremtidens Dagtilbud’ det formål at optimere arbejdet med de pædagogske læreplaner og styrke børnene i både sprog, matematik og naturvidenskab. Sidst men ikke mindst berører projektet både forældresamarbejdet og inklusion.

 

”I virkeligheden er det flere sider af samme sag, som er med til at forbedre vores børns trivels og lærling. Det indbefatter for eksempel også at børnene kan lære af hinanden. Der bliver det vores ansvar som pædagoger at skabe rammerne for det igennem forskellige aktiviteter og leg,” slutter Rebecca Stegger.

 

Udviklingsprogrammet ’Fremtidens Dagtilbud’ vil blive afprøvet i dagtilbuddene i en 2-års periode efter sommerferien 2014. Som en del af udviklingsprogrammet undersøges effekten af indsatsen blandt godt 9.000 danske børn i alderen 0-6 år. De 14 kommuner som deltager i ’Fremtidens Dagtilbud’ er Randers, Jammerbugt, Herning, Silkeborg, Mariagerfjord, Varde, Esbjerg, Nordfyn, Assens, Frederiksberg, Egebjerg, Guldborgsund, Lolland og Lejre. I Randers deltager fem dagplejere og ti daginstitutioner.

Mest Læste

Annonce