Randers: God erhvervsklimamåling skal blive endnu bedre

Infrastruktur

03/09/2014 11:25

Nick Allentoft

DI har netop offentliggjort den årlige undersøgelse af erhvervsklimaet, hvor Randers går fra en 88.plads til en plads som nr. 69. Dermed springer Randers 19 pladser frem – en fremgang der bliver fulgt af en række tiltag, som skal få Randers endnu længere frem i kommende erhvervsklimamålinger.

”Vi havde en klar målsætning om at gå frem set i lyset af de mange tiltag, vi har lavet. Derfor er jeg glad for, at undersøgelsen også afspejler dette. Der er heller ingen tvivl om, at der fortsat er en række områder, hvor Randers Kommune kan blive endnu bedre. Målet for næste DI-måling er, at vi fortsætter den markante fremgang og gerne ligger i top 20,” siger Claus Omann Jensen, der ved sin tiltrædelse som borgmester i januar 2014 netop lagde vægt på, at Randers Kommune skulle styrke sin erhvervsvenlighed.

Èn nem indgang til kommunen

Det er særligt inden for kategorien information og dialog med kommunen, at Randers Kommune går frem i DI’s erhvervsklimamåling.

Blandt de tiltag, som gik i gang i 2013 er Erhvervsservice. Et team af fagkompetente medarbejdere står klar til at tage imod henvendelser fra erhvervslivet – og uanset hvad henvendelsen handler om, så er der ét nummer at huske på: 8915 1600 eller[email protected] . Teamet blev oprettet kort før DIs undersøgelse i 2013. Siden har Randers Kommune udbredt kendskabet til den ny servicefunktion ved at annoncere, fortælle om det på møder med erhvervslivet og ved messer. Men der er stadig henvendelser direkte til bygge-, miljø- og planafdelingerne i kommunen. Og derfor vil Randers Kommune fortsætte med at reklamere for én, nem indgang.

”Jeg er glad for, at undersøgelsen viser, at erhvervslivet har taget godt imod vores indsats. Vi har et vedholdende fokus på stærk erhvervsservice. Erhvervslivet skal opleve service og, at vi arbejder løsningsorienteret. Og her er vi godt på vej,” siger Lene Andersen, direktør for Miljø og Teknik.

                       Læs også pressemeddelelse fra 2013: Erhvervsklima ikke godt nok

Brugerundersøgelse skal styrke service

Der er gennemført en brugerundersøgelse i Randers Kommune blandt alle, der har haft en byggesags- og/eller miljøtilsynssag. Målet er at styrke service og lytte til ønsker fra erhvervslivet.

Og om kort tid afholder Randers Kommune en intern workshop for alle, der arbejder med erhvervslivet.

”Vi skal tale samme sprog til erhvervslivet. Ikke noget med svære fagtermer og forskellige udtryk alt efter afdeling. Det handler om at gøre det nemt, have stor forståelse for erhvervslivet og ikke mindst skal vi identificere nye områder og metoder til at blive endnu mere erhvervsvenlige,” siger Lene Andersen.

Hele vejen rundt om en henvendelse

Sagsbehandlingstiden vil fortsat blive nedbragt – det sker gennem såkaldt interne høringer, hvor en henvendelse fra erhvervslivet bliver på interne møder, hvor de rette kompetencer er til stede og hurtigt kommer hele vejen rundt om problemstillinger/udfordringer i en henvendelse – med fokus på at anvise de bedste løsninger til virksomheden.

Lytter til erhvervslivet

Borgmester Claus Omann Jensen har intensiveret dialogen med erhvervslivet ved hyppigt at besøge virksomhederne.

”Jeg har prioriteret at besøge virksomheder ugentligt. Målet er at skabe direkte dialog og sørge for, at virksomheder får en hurtig opfølgning, hvis der er spørgsmål. Samtidig har det givet værdifulde input til forvaltningen i forhold til at tilrettelægge den bedste service,” siger Claus Omann Jensen.

467 virksomheder er blevet kontaktet, og der er siden årsskiftet gennemført i alt 86 virksomhedsbesøg, heraf borgmester Claus Omann Jensen deltaget i 31 og kommunens ledelse i 55 besøg.

 

Mest Læste

Annonce