Randers Kommune vil øge indsatsen i udsatte boligområder

20/6/12 9:45

Randers Kommune

Sammen med boligorganisationerne vil Randers Kommune arbejde på at udvide den boligsociale indsats. Byrådet har besluttet at ansøge Landsbyggefonden om støtte til planerne. Efter mange års boligsocial indsats i Jennumparken og området omkring Glarbjergvej i Randers Nordby ønsker Randers Kommune sammen med boligorganisationerne nu at udvide indsatsen.

Byrådet har således besluttet at ansøge Landsbyggefonden om støtte til en ny helhedsplan for perioden 2013-2017. Og bliver planen til virkelighed, vil den ud over Jennumparken og Glarbjergvej også komme til at omfatte Vangdalparken.

Negativ spiral skal undgås
”Vi er blevet opmærksomme på, at Vangdalparken i stigende grad har fået mange af de samme udfordringer i beboersammensætningen som er i blandt andet Jennumparken. Det vil sige et forholdsmæssigt stort antal skrøbelige familier, førtidspensionister og arbejdsløse, få højtuddannede og et generelt lavt indkomstniveau, siger borgmester Henning Jensen Nyhuus og tilføjer:

”Sådan et område er i fare for at havne i en negativ spiral, hvor det begynder at isolere sig fra resten af byen og hvor beboere bliver utrygge ved at bo der. Det ønsker vi naturligvis at undgå, og her ved vi fra vores egne og andre byers erfaringer, at det med en god boligsocial indsats kan lade sig gøre at stoppe og vende den negative udvikling.”

Resultater på lang sigt
I alt er planen at sætte knap 30 millioner kroner af til indsatsen, hvoraf Randers Kommune og boligorganisationerne i fællesskab vil bidrage med godt syv millioner kroner. I planen vil der være fokus på forskellige tiltag inden for områderne ”Børn, unge og familie”, ”Uddannelse, beskæftigelse og erhverv” samt ”Beboernetværk, inddragelse og demokrati”. Og borgmester Henning Jensen Nyhuus forventer, at det vil sætte gang i en udvikling, der vil skabe resultater på lang sigt.

”Hele ideen er sætte gang i forskellige tiltag, som skaber grundlaget for, at beboerne kan have et godt liv og være glade for at bo i områderne. I Jennumparken har vi fx gode erfaringer med at sætte noget i gang, som så kan brede sig som ringe i vandet. Et eksempel er, at vi meget aktivt har støttet foreningsdannelser, og det har medvirket til at skabe aktiviteter og dermed også et fællesskab og ejerskab til området. Det er et tiltag, som beboere nu i høj grad selv bygger videre på, siger Henning Jensen Nyhuus.

Hvis alt går efter planen og Landsbyggefonden vil støtte en ny helhedsplan i Randers Nordby er det meningen, at den skal erstatte den nuværende helhedsplan, som udløber 1. kvartal 2013.

-- FAKTA --

Helhedsplan 2013-2017
Byrådet har godkendt en såkaldt prækvalifikation til en boligsocial helhedsplan for Randers Nordby i årene 2013-2017. Med godkendelsen vil byrådet sammen med boligorganisationerne ansøge Landsbyggefonden om støtte til en den nye helhedsplan. Helhedsplanen vil omfatte Jennumparken, området omkring Glarbjergvej og Vangdalparken. I alt 1.740 lejemål – eller godt 3.600 beboere.

Til efterået vil det blive afklaret, om Landsbyggefonden vil støtte den nye helhedsplan og dermed også om den bliver virkelighed. Gør den det, vil der i perioden 2013-2017 blive sat godt 30 millioner kroner af til boligsociale indsatser i områderne, heraf vil Randers Kommune og boligorganisationerne bidrage med godt 7 millioner kroner.

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce